Share

cover art for 209. Antidepressiva och psykofarmaka med Elias Eriksson (del 1)

Sinnessjukt

209. Antidepressiva och psykofarmaka med Elias Eriksson (del 1)

I det tvåhundranionde avsnittet av podden pratar vi om antidepressiva och psykofarmaka. Gäst är Elias Eriksson som är professor i farmakologi på Göteborgs universitet. I den första delen av fyra berättar Elias hur det var att växa upp i personalbostäderna på Lillhagens sjukhus. Han berättar även om nobelpristagaren Arvid Carlsson, som han forskade med och var god vän med.

 

Christian frågar även om hur Elias upplevde den ovetenskapliga psykodynamiska psykiatrin och debatterna med Johan Cullberg på 80-talet, varför han tycker det var fel att lägga ner mentalsjukhusen, och varför han tycker att farmakologer överdriver vad man vet om hur psykofarmaka och signalsubstanser fungerar.


Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter, där han heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!


Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt

 

Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

More episodes

View all episodes

 • 231. Sömn och sömnstörningar med Markus Takanen (del 1)

  36:40
  I det tvåhundratrettioförsta avsnittet av podden pratar vi om sömn och sömnstörningar. Gäst är psykiatrikern och överläkaren Markus Takanen. I den första delen av fyra pratar vi om vad sömn är och vilken funktion sömnen tros ha. Vi pratar bland annat om sömncykler och sömnstadier. Christian frågar Markus ifall indelningen av sömnen i olika stadier är godtycklig eller om det finns tydliga skillnader dem emellan. Markus berättar även om hur kroppen kompenserar för tillfälligt störd sömn och hur människors biologiska sömnrytm skiljer sig åt. Han redogör även för några hypoteser om sömnens funktion, vad vet man egentligen om varför sömnen är så viktig för oss? Dessutom pratar vi lite om neurobiologi, vilka metoder som används för att mäta sömnkvalitet och varför det kan vara kontraproduktivt att vara för uppmärksam på sina egna sömnmönster.Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning! Ski for Mental Health: https://fondenpsykiskhalsa.se/ski-for-mental-health/Recension “Sömn vid hälsa och ohälsa”: https://vadardepression.se/recension-somn-vid-halsa-och-ohalsa-pernilla-garmy-m-fl/Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 230. Uppföljning: Förvillaren Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna (smakprov del 2)

  01:38
  *** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***I det tvåhundratrettionde avsnittet av podden följer vi återigen upp granskningen av Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna från avsnitt 154. Gäst är Magnus Lindwall. I den andra delen av uppföljningen avslöjas att Sankt Görans sjukhus i Stockholm använder DISC i ledarskapsutbildning för ST-läkare. Redan i granskningen 2019 visade det sig att DISC användes på ST-läkarutbildningen i fyra regioner, ett avslöjande som gav de fyra regionerna utmärkelsen ”Årets förvillare”. Hur kommer det sig att detta förekommer på ST-läkarutbildning än idag?Christian berättar om den kortfattade kommentar som Sankt Görans ST-studierektor Katarina Hallén Grufman gett på frågor om utbildningen, och frågar Magnus vad han tycker om hennes resonemang. Varför tror han att de använder sig av en så kritiserad metod som DISC – trots att de själva medger att den inte är evidensbaserad? Varför vill de inte svara på frågor om hur utbredd metoden är i deras ST-läkarutbildningar, eller ifall de tänker fortsätta utbilda i DISC?Om du vill kommentera avsnittet finns Magnus och Christian på Twitter där Magnus heter magnus_lindwall och Christian heter c_dahlstrom, eller på Bluesky där Magnus heter proflindwall.bsky.social och Christian heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Alla fakturor och annan dokumentation som styrker uppgifterna i uppföljningen finns på: https://sinnessjukt.se/uppfoljning-omgiven-av-idioter-disc/Alla fakturor och annan dokumentation från den ursprungliga granskningen från 2019 finns på: http://sinnessjukt.se/omgivenDan Katz text om Thomas Erikson och DISC-metodens brister: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2019/07/Katz-Erikson-19-1.pdfHjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 229. Uppföljning: Förvillaren Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna (del 1)

  56:04
  I det tvåhundratjugonionde avsnittet av podden följer vi upp granskningen av Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna från avsnitt 154. Gäst är Magnus Lindwall som är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. I det här avsnittet avslöjas att Länsstyrelsen Västerbotten, som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet, utbildat flera av sina högsta chefer i den så kallade DISC-modellen. Bland annat har säkerhetschefen och biträdande beredskapsdirektören fått DISC-utbildning.Christian berättar om arbetet med att avslöja kurserna, och frågar Magnus vad han tycker om att Länsstyrelsen betalat dyrt för DISC-utbildning. Magnus får även berätta hur han tror att användningen av DISC och liknande personlighetsteorier har förändrats de senaste åren. Är de lika populära fortfarande? Christian pratar även med Länsstyrelsen Västerbottens HR-chef Stefan Lööf om DISC-utbildningarna och hur de väljer vilka kurser deras chefer ska gå.Om du vill kommentera avsnittet finns Magnus och Christian på Twitter där Magnus heter magnus_lindwall och Christian heter c_dahlstrom, eller på Bluesky där Magnus heter proflindwall.bsky.social och Christian heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Alla fakturor och annan dokumentation som styrker uppgifterna i uppföljningen finns på: https://sinnessjukt.se/uppfoljning-omgiven-av-idioter-disc/Alla fakturor och annan dokumentation från den ursprungliga granskningen från 2019 finns på: https://sinnessjukt.se/omgivenDan Katz text om Thomas Erikson och DISC-metodens brister: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2019/07/Katz-Erikson-19-1.pdfHjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 228. Craig Bryan om självmord och självmordsprevention (smakprov del 3)

  01:38
  *** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***I det tvåhundratjugoåttonde avsnittet av podden pratar vi återigen om självmord och självmordsprevention. Gäst är Craig Bryan. I det sista avsnittet av tre berättar han bland annat varför psykoterapier som visat sig minska självmordstankar och självmordsförsök, tvärtom kan göra situationen värre om de utförs på fel vis.Christian frågar även hur man ska veta vem som bör få psykoterapi riktad mot självmordstankar, snarare än annan behandling, när det är så svårt att bedöma självmordsrisk. Dessutom pratar vi om hur man kan minska självmordstalen genom att begränsa tillgången till dödliga metoder, och bygga ett samhälle där människor känner framtidstro.Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky där han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Om du har självmordstankar finns information om var du kan söka hjälp på 1177, kortlänk här: http://sinnessjukt.se/1177Recension “Rethinking suicide – Why prevention fails, and how we can do better”: https://vadardepression.se/recension-rethinking-suicide-why-prevention-fails-and-how-we-can-do-better-av-craig-bryan/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 227. Craig Bryan om självmord och självmordsprevention (del 2)

  25:03
  I det tvåhundratjugosjunde avsnittet av podden pratar vi återigen om självmord och självmordsprevention. Gäst är Craig Bryan. I det här avsnittet pratar vi om svårigheterna med bedömning av självmordsrisk. Christian frågar Craig hur bedömningsverktygen kan bli bättre i framtiden – kan exempelvis maskininlärning göra bedömningen mer träffsäker och tillförlitlig?Vi pratar även om de psykoterapier som har visat sig kunna minska patientens självmordstankar och självmordsförsök. Vilka är de och vad har de gemensamt som gör dem effektiva? Christian frågar även huruvida en ökad användning av dem skulle kunna minska självmordstalen. Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky där han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning! Om du har självmordstankar finns information om var du kan söka hjälp på 1177, kortlänk här: http://sinnessjukt.se/1177 Recension “Rethinking suicide – Why prevention fails, and how we can do better”: https://vadardepression.se/recension-rethinking-suicide-why-prevention-fails-and-how-we-can-do-better-av-craig-bryan/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592 Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 226. Craig Bryan om självmord och självmordsprevention (del 1)

  24:06
  I det tvåhundratjugosjätte avsnittet av podden pratar vi om självmord och självmordsprevention. Gäst är Craig Bryan, som är suicidforskare och professor på Ohio State University. I den första delen av tre berättar han varför han tror att det är en myt att 90 procent av alla självmord begås av personer med psykisk sjukdom, och vad han själv tror är en mer realistisk uppskattning. Vi pratar även om de fall då personen verkligen varit psykisk sjuk, då man ofta antar att det är den psykiska sjukdomen som varit orsaken till självmordet. Craig berättar om hur ett självmordsförsök hos en marinsoldat i Irak, där Craig arbetade som psykolog, fick honom att ifrågasätta det antagandet. Dessutom berättar han att det kan vara oerhört svårt både för vårdpersonal och anhöriga att se tecken på att någon är självmordsbenägen. Inte sällan dyker varningssignaler upp först väldigt sent inpå ett självmord, men trots detta är det vanligt att anhöriga känner skuld för att de inte upptäckt faran i tid. Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky där han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning! Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukrainas kampanj SAY IT!: https://www.sve-ukr.se/sayitRecension “Rethinking suicide – Why prevention fails, and how we can do better”: https://vadardepression.se/recension-rethinking-suicide-why-prevention-fails-and-how-we-can-do-better-av-craig-bryan/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592 Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 225. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (smakprov del 4)

  02:01
  *** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***I det tvåhundratjugofemte avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I den fjärde och sista delen berättar Cynthia vad som oftast motiverar personer med ätstörningar att söka hjälp, varför man ofta får bakslag längs vägen och hur man kan undvika allvarligare bakslag. Christian frågar även om vilka professioner ett behandlingsteam inom ätstörningsvården bör bestå av, vilka psykoterapier som har vetenskapligt stöd för sin effekt, och hur dessa går till.Dessutom pratar vi om vilka mediciner som fungerar, och huruvida det finns andra behandlingar än psykoterapier och läkemedel. Christian frågar vilken prognos man har att bli frisk om man får effektiv behandling, och varför Cynthia poängterar att man aldrig ska ge upp – även om man testat olika behandlingar flera gånger. Hon berättar om en patient som hade testat allt innan hon till sist blev frisk av en ytterligare behandlingsvända. Sist men inte minst får Cynthia berätta ifall hon tror att fler effektiva behandlingar kommer snart, och i så fall av vilket slag.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 224. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 3)

  28:29
  I det tvåhundratjugofjärde avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I del tre av fyra berättar hon hur ärftliga ätstörningar är jämfört med andra psykiatriska diagnoser. Christian frågar även ifall man ärver en sårbarhet för specifika ätstörningar, eller ätstörningar i stort.Cynthia förklarar även varför det är viktigt att upplysa allmänheten om att vemsomhelst kan drabbas av en ätstörning, inte bara vita tonårstjejer. Vi talar även om att medelålders personer har lättare att dölja sin ätstörningsproblematik för omgivningen, och att killar riskerar att förbises eftersom diagnostiken är utformad efter tjejer. Dessutom pratar vi om kopplingen mellan ätstörningar och läkemedelsmissbruk, vikten av att involvera anhöriga i sin återhämtning och varför många inte känner sig värdiga av att få hjälp.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktRabattkod till e-boksversionen av ”Ångestens mamma: dikter om psykisk sjukdom och vardagsångest” https://www.patreon.com/posts/rabatt-pa-e-av-91637281Köp e-boksversionen här: https://vadardepression.se/produkt/e-bok-angestens-mamma-dikter-om-psykisk-sjukdom-och-vardagsangest/Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 223. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 2)

  25:24
  I det tvåhundratjugotredje avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I del två av fyra berättar hon hur hög dödlighet anorexia har jämfört med andra psykiatriska diagnoser, och vad själva dödsorsaken oftast är. Sedan talar vi även om bulimi – vilka är grundsymtomen och vilka är symtomen bortom diagnoskriterierna? Varför hamnar den ätstörningen ofta hamnar i skuggan av just anorexia, trots att även bulimi kan vara dödligt?Christian frågar även om det som faktiskt är den vanligaste ätstörningen, hetsätningsstörning. Cynthia får berätta vad som skiljer den diagnosen från andra ätstörningar, om kopplingen till bantning, och om skammen som detta tillstånd ofta för med sig. Dessutom frågar Christian huruvida ätstörningsfältet ligger efter annan psykiatriforskning och ifall Cynthias genetikforskning har ändrat hennes uppfattning om hur skadlig reklam är för vår kroppsuppfattning, samt ställer en expertfråga från forskaren och överläkaren Lotta Borg Skoglund om kopplingen mellan NPF och ätstörningar.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Framträdandet i Höganäs: https://www.hoganas.se/arkiv/evenemang/evenemang/2023-09-18-forelasning-om-psykisk-ohalsa.htmlHjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/