Share

cover art for 206. Åsa Konradsson Geuken om schizofreni och schizofreniforskning (del 3)

Sinnessjukt

206. Åsa Konradsson Geuken om schizofreni och schizofreniforskning (del 3)

I det tvåhundrasjätte avsnittet av podden pratar vi återigen om schizofreni och schizofreniforskning. Gäst är Åsa Konradsson Geuken. Det här är den tredje delen av fyra av intervjun och här berättar Åsa varför hon tror att självmordsrisken för människor med schizofreni minskar med tiden. Åsa får även svara på ännu en expertfråga från seniorprofessor Marie Åsberg: varför ökar den förtida dödligheten bland människor med schizofreni trots verksamma läkemedel?


Christian frågar Åsa om arbetsmarknaden och den så kallade IPS-metoden, samt ställer en expertfråga från genetikforskaren Amir Sariaslan: tror Åsa verkligen att boende i urbana miljöer orsakar schizofreni? Dessutom kommer vi in på Åsas specialitet – läkemedel – där hon får berätta om vilka fördelar de olika generationerna av antipsykotiska läkemedel har, samt vilka de värsta biverkningarna är.


Om du vill kommentera avsnittet finns både Åsa och Christian på Twitter, där Åsa heter AsaKGeuken och Christian c_dahlstrom. Trevlig lyssning!


Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt


Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

More episodes

View all episodes

 • 226. Craig Bryan om självmord och självmordsprevention (del 1)

  24:06
  I det tvåhundratjugosjätte avsnittet av podden pratar vi om självmord och självmordsprevention. Gäst är Craig Bryan, som är suicidforskare och professor på Ohio State University. I den första delen av tre berättar han varför han tror att det är en myt att 90 procent av alla självmord begås av personer med psykisk sjukdom, och vad han själv tror är en mer realistisk uppskattning. Vi pratar även om de fall då personen verkligen varit psykisk sjuk, då man ofta antar att det är den psykiska sjukdomen som varit orsaken till självmordet. Craig berättar om hur ett självmordsförsök hos en marinsoldat i Irak, där Craig arbetade som psykolog, fick honom att ifrågasätta det antagandet. Dessutom berättar han att det kan vara oerhört svårt både för vårdpersonal och anhöriga att se tecken på att någon är självmordsbenägen. Inte sällan dyker varningssignaler upp först väldigt sent inpå ett självmord, men trots detta är det vanligt att anhöriga känner skuld för att de inte upptäckt faran i tid. Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky där han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning! Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukrainas kampanj SAY IT!: https://www.sve-ukr.se/sayitRecension “Rethinking suicide – Why prevention fails, and how we can do better”: https://vadardepression.se/recension-rethinking-suicide-why-prevention-fails-and-how-we-can-do-better-av-craig-bryan/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592 Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 225. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (smakprov del 4)

  02:01
  I det tvåhundratjugofemte avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I den fjärde och sista delen berättar Cynthia vad som oftast motiverar personer med ätstörningar att söka hjälp, varför man ofta får bakslag längs vägen och hur man kan undvika allvarligare bakslag. Christian frågar även om vilka professioner ett behandlingsteam inom ätstörningsvården bör bestå av, vilka psykoterapier som har vetenskapligt stöd för sin effekt, och hur dessa går till.Dessutom pratar vi om vilka mediciner som fungerar, och huruvida det finns andra behandlingar än psykoterapier och läkemedel. Christian frågar vilken prognos man har att bli frisk om man får effektiv behandling, och varför Cynthia poängterar att man aldrig ska ge upp – även om man testat olika behandlingar flera gånger. Hon berättar om en patient som hade testat allt innan hon till sist blev frisk av en ytterligare behandlingsvända. Sist men inte minst får Cynthia berätta ifall hon tror att fler effektiva behandlingar kommer snart, och i så fall av vilket slag.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 224. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 3)

  28:29
  I det tvåhundratjugofjärde avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I del tre av fyra berättar hon hur ärftliga ätstörningar är jämfört med andra psykiatriska diagnoser. Christian frågar även ifall man ärver en sårbarhet för specifika ätstörningar, eller ätstörningar i stort.Cynthia förklarar även varför det är viktigt att upplysa allmänheten om att vemsomhelst kan drabbas av en ätstörning, inte bara vita tonårstjejer. Vi talar även om att medelålders personer har lättare att dölja sin ätstörningsproblematik för omgivningen, och att killar riskerar att förbises eftersom diagnostiken är utformad efter tjejer. Dessutom pratar vi om kopplingen mellan ätstörningar och läkemedelsmissbruk, vikten av att involvera anhöriga i sin återhämtning och varför många inte känner sig värdiga av att få hjälp.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktRabattkod till e-boksversionen av ”Ångestens mamma: dikter om psykisk sjukdom och vardagsångest” https://www.patreon.com/posts/rabatt-pa-e-av-91637281Köp e-boksversionen här: https://vadardepression.se/produkt/e-bok-angestens-mamma-dikter-om-psykisk-sjukdom-och-vardagsangest/Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 223. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 2)

  25:24
  I det tvåhundratjugotredje avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I del två av fyra berättar hon hur hög dödlighet anorexia har jämfört med andra psykiatriska diagnoser, och vad själva dödsorsaken oftast är. Sedan talar vi även om bulimi – vilka är grundsymtomen och vilka är symtomen bortom diagnoskriterierna? Varför hamnar den ätstörningen ofta hamnar i skuggan av just anorexia, trots att även bulimi kan vara dödligt?Christian frågar även om det som faktiskt är den vanligaste ätstörningen, hetsätningsstörning. Cynthia får berätta vad som skiljer den diagnosen från andra ätstörningar, om kopplingen till bantning, och om skammen som detta tillstånd ofta för med sig. Dessutom frågar Christian huruvida ätstörningsfältet ligger efter annan psykiatriforskning och ifall Cynthias genetikforskning har ändrat hennes uppfattning om hur skadlig reklam är för vår kroppsuppfattning, samt ställer en expertfråga från forskaren och överläkaren Lotta Borg Skoglund om kopplingen mellan NPF och ätstörningar.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Framträdandet i Höganäs: https://www.hoganas.se/arkiv/evenemang/evenemang/2023-09-18-forelasning-om-psykisk-ohalsa.htmlHjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 222. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 1)

  28:45
  I det tvåhundratjugoandra avsnittet av podden pratar vi om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik, som är psykolog och professor på University of North Carolina och Karolinska institutet. I den första delen av fyra berättar Cynthia om hur hon först blev intresserad av ätstörningar för över fyrtio år sedan, och om de oriktiga och skadliga freudianska teorierna om ätstörningar som dominerade då. Familjen, och inte minst föräldrarna, beskylldes felaktigt för att ha orsakat barnens ätstörningar.Vi pratar även om det som antagligen är den mest välkända ätstörningen, anorexia. Vilka är grundsymtomen och vilka symtom finns bortom diagnoskriterierna? Christian frågar även Cynthia hur allvarlighetsgraden varierar mellan olika patienter, och om den felaktiga kroppsbild som många personer med anorexia drabbas av.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Anmäl dig till Mental Health Run: https://mentalhealthrun.se/Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 221. Psykiatrisk genetik och beteendegenetik med Amir Sariaslan (smakprov del 4)

  01:32
  *** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***I det tvåhundratjugoförsta avsnittet av podden pratar vi återigen om psykiatrisk genetik och beteendegenetik. Gäst är Amir Sariaslan. Det här är det sista avsnittet av fyra och här pratar vi om det problematiska med att genetiska studier i regel bara har undersökt vissa populationer, såsom vita amerikaner och européer. Christian frågar även Amir om genetik alltid är huvudfaktorn vid psykisk sjukdom, såsom Kevin Mitchell påstår i sin bok ”Innate”. Dessutom berättar Amir vilka psykiska sjukdomar som är mest ärftliga, samt svarar på frågan om huruvida psykiska sjukdomar överlag är mer ärftliga än kroppssjukdomar. Vi pratar även om medfödda egenskaper och i vilken grad skillnader människor emellan i det avseendet jämnar ut sig genom livet. Amir får även berätta varför epigenetik är ett överskattat begrepp, samt vilka positiva förändringar för patienter som han tror att genetikforskning kan bidra till. Sist ut svarar han på era lyssnarfrågor, som bland annat handlar om hur mycket av våra åsikter vi ärver, varför beteendegenetik får så lite genomslag i media och vilka etiska problem han ser med genetikforskning. Om du vill kommentera avsnittet finns både Amir och Christian på Twitter, där Amir heter AmirSariaslan och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning! Prenumerera på Amirs nyhetsbrev om beteendegenetisk forskning: https://www.arvmiljoslump.se/Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592 Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 220. Psykiatrisk genetik och beteendegenetik med Amir Sariaslan (del 3)

  45:52
  I det tvåhundratjugonde avsnittet av podden pratar vi återigen om psykiatrisk genetik och beteendegenetik. Gäst är Amir Sariaslan. I det här avsnittet pratar vi om att ärftligheten för hur vi människor är och beter oss är större än man tidigare trott. Christian frågar även vad unika eller icke-delade miljöfaktorer är för någonting och vilka av dem som ökar risken för psykisk sjukdom. Amir får dessutom berätta hur mycket han tror att uppfostran påverkar barn, och varför statistisk styrka är så viktig inom forskning. Han berättar exempelvis varför den uppmärksammade studien som antydde att epiduralbedövning ökar risken för autism inte var tillförlitlig, och hur hans egen forskning kunnat avfärda den kopplingen. Till sist pratar vi även om problemet med kandidatgener. Om du vill kommentera avsnittet finns både Amir och Christian på Twitter, där Amir heter AmirSariaslan och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning! Prenumerera på Amirs nyhetsbrev om beteendegenetisk forskning: https://www.arvmiljoslump.se/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592 Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 219. Psykiatrisk genetik och beteendegenetik med Amir Sariaslan (del 2)

  55:39
  I det tvåhundranittonde avsnittet av podden pratar vi återigen om psykiatrisk genetik och beteendegenetik. Gäst är Amir Sariaslan. I det här avsnittet berättar Amir om så kallade gen-miljökorrelationer och varför gränsen mellan arv och miljö är mer komplicerad än vad många tror. Vi pratar om delade miljöfaktorer, ärftlighet för BMI och intelligens, samt det vanskliga med att jämföra olika populationer. Amir berättar även varför boende i storstad antagligen inte alls påverkar risken för schizofreni, och om kopplingen mellan schizofreni, våldsbrott och missbruk. Dessutom förklarar Amir vad den så kallade P-faktorn är för något, samt svarar på en expertfråga om social mobilitet från barnläkaren Mats Reimer. Om du vill kommentera avsnittet finns både Amir och Christian på Twitter, där Amir heter AmirSariaslan och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning! Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Christians recension av Kevin Mitchells bok "Innate": https://vadardepression.se/recension-innate-how-the-wiring-of-our-brains-shapes-who-we-are-av-kevin-j-mitchell/Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 218. Psykiatrisk genetik och beteendegenetik med Amir Sariaslan (del 1)

  50:15
  I det tvåhundraartonde avsnittet av podden pratar vi om psykiatrisk genetik och beteendegenetik. Gäst är Amir Sariaslan, som är psykiatrisk epidemiolog på universitetet i Oxford. I den första delen av fyra berättar Amir om sin väg från sociologi till beteendegenetik och psykiatrisk genetik, och vad kriminologer tycker om genetisk forskning.Han berättar även om hur man genomför beteendegenetiska studier. Christian frågar Amir om ärftlighetsmåttet – vad betyder det egentligen och vad menas med att det är ett proportionerligt mått? Amir berättar även lite om beteendegenetikens lagar.Om du vill kommentera avsnittet finns både Amir och Christian på Twitter, där Amir heter AmirSariaslan och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Christians recension av Kevin Mitchells bok "Innate": https://vadardepression.se/recension-innate-how-the-wiring-of-our-brains-shapes-who-we-are-av-kevin-j-mitchell/Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/