Sinnessjukt

Share

179. Kerstin Evelius (smakprov del 4)

*** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***


I det hundrasjuttionionde avsnittet av podden pratar vi återigen om psykiatrins framtid och statens roll i sjukvården. Gäst är Kerstin Evelius och det här är sista delen av fyra. Här berättar Kerstin vad hon tycker om psykiatrins utveckling under tiden hon själv arbetat i den – har psykiatrin blivit bättre eller sämre sedan mitten av 90-talet? Hon berättar även om den långvariga och infekterade konflikten mellan psykodynamiker och andra grupper i psykiatrin under 80- och 90-talen, en debatt som gick långt bortom vetenskapsfrågor.


Kerstin får även två expertfrågor: en om tvångsvård från RSMH:s före detta förbundsordförande Jimmie Trevett och en från professor Christian Rück om huruvida man kan prata för mycket om psykisk ohälsa. Dessutom svarar hon på alla era lyssnarfrågor som handlar om BUP-köer, samverkan mellan psykiatrin och andra samhällsinstitutioner, polisens roll i psykiatrin och hur det kommer sig att vissa kan gå i psykoanalys på högkostnadsskydd.


Få tillgång till hela avsnittet och hjälp till att hålla merparten av avsnitten av podden gratis: http://patreon.com/sinnessjukt

Kerstins rapport ”För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt”: https://www.regeringen.se/48ddbb/contentassets/906430d9feb248e984afbed18a37e65c/for-att-borja-med-nagot-nytt-maste-man-sluta-med-nagot-gammalt---forslag-for-en-langsiktigt-hallbar-styrning-inom-omradet-psykisk-halsa-sou-2018_90.pdf 


Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

More Episodes

10/19/2021

182. Dokument: Beckomberga sjukhus (smakprov del 3)

*** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***I det hundraåttioandra avsnittet av podden är det dags för den sista delen av dokumentären om Beckomberga sjukhus. Del 3 handlar om nedläggningen av Beckomberga.Skillnaderna mellan kroppssjukvård och psykvård suddades ut allt mer under 1900-talets mitt. Bland annat öppnade psykiatrikliniken på Sankt Görans sjukhus 1961, och förutom att psykiatrin flyttade in till kroppssjukvården var tanken att även det motsatta skulle ske. Länge förutsattes att Beckomberga sjukhus skulle bli ett komplett sjukhus även för kroppssjuka.Beckomberga byggdes ut allt mer, även om antalet patienter minskade konstant från 1950-talets mitt och framåt. Den sista stora utbyggnaden av Beckomberga skedde 1971, då sjukhusets största byggnad – Medicinskt centrum – tillkom. Avdelningarna blev dock glesare i takt med att sovsalar togs bort och ersattes av enkelrum. Men expansionsplanen grusades 1984, när det slutgiltiga beslutet om att stänga Beckomberga togs. Inom en tioårsperiod skulle sjukhuset ersättas med vård ute i samhället, men att tömma Beckomberga skulle visa sig svårare än någon kunnat föreställa sig.Extramaterial och källor till alla påståenden och ljudklipp finns på: http://patreon.com/sinnessjuktCold Like This by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike License. Based on a work atbetterwithmusic.com134340byJahzzar is licensed under aAttribution-ShareAlike 3.0 International License.Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/