Sikkert og visst

Share

Sikkerhetsindikatorer

Season 1, Ep. 5

Hva er en sikkerhetsindikator? Hvordan bruke sikkerhetsindikatorer?


Tradisjonelt er H-verdier brukt som en sikkerhetsindikator som måler sikkerhetsprestasjon i form av antall skader. Hvorfor er de så populære og hvilke styrker og svakheter har H-verdiene? Vi er også innom hvordan tapsbaserte indikatorer brukes for å rapportere på FNs bærekraftsmål 8.8 om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbedstaker


Det siste tiåret har det vært et økt fokus på såkalte forutseende indikatorer som et tillegg og alternativ til forsinkete/tapsbaserte indikatorer. Vi diskuterer hva forutseende indikatorer er og hvilken nytte de gir samt hvilke svakheter de har. Eksempler på den type indikatorer gis: sikkerhetskllima, avvikbaserte indiaktorer, revisjonsbasert mm.


LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sikkert-og-visst

More Episodes