Femtefemman

Share

Fint med bråk

Ep. 203

Femtefemman är fulltalig igen och influenser från Japan och drömmar om Prag tar sig gänget den här veckan bland annat ett snack om:


  • Qatar Qanucks
  • Historiska Hellberg
  • Det ÄR rekordjämnt
  • Förbjudna genidraget
  • Slopa 3v3
  • Mjölkresan
  • Mordförsöket
  • Hockeyns Så ska det låta
  • Och mycket mer

Femtefemman klipps av Martin Gustafsson och produceras av Med Vän.


Femtefemman i sociala medier: