Share

cover art for SeAMK tutkii ja kehittää: MOP-hanke - Yritykset maaseudulla ja kaupungissa – mikä niitä erottaa ja yhdistää? 

SeAMK podcast

SeAMK tutkii ja kehittää: MOP-hanke - Yritykset maaseudulla ja kaupungissa – mikä niitä erottaa ja yhdistää? 

Season 2023, Ep. 29

Podcastin aiheena ovat erityisesti maaseudun yritysten omistajanvaihdokset ja omistajanvaihdosbarometrissä saadut tutkimustulokset asiaan liittyen. Maaseudulla työllistävien yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen, niiden olemassaolon jatkuminen ja kasvu ovat keskeisiä edellytyksiä maaseudun elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamiseen. Keskustelussa pohditaan erityisesti sitä, minkälainen tilanne omistajanvaihdoksilla on juuri tällä hetkellä maaseudulla, ja kuullaan vertailua kaupunkialueiden ja maaseutualueiden yritysten välillä.


Haastattelija: Saija Råtts

Haastateltavat: Sanna Joensuu-Salo ja Anmari Viljamaa


More episodes

View all episodes

 • 35. SeAMK tutkii ja kehittää: MOP-hanke - Yrityksen arvo ja sen määrittäminen – miten omalle yritykselle voi asettaa hintalapun?

  21:31
  Yrityksen arvonmääritys on monitahoinen asia. Yritykset ovat aina omistajiensa näköisiä ja erityisesti pienten yritysten kohdalla arvonmääritykseen vaikuttaakin todella moni asia. Tässä podcastissa käydään läpi muun muassa yrityksen arvonmäärityksen periaatteet, sekä haluttavuuteen ja arvoon vaikuttavat asiat Suomen Yrityskaupat Oy:n toimitusjohtajan, Juha Rantasen, kanssa keskustellen.Haastattelija: Saija RåttsHaastateltava: Juha Rantanen
 • 34. SeAMK tutkii ja kehittää: MOP-hanke - Yritysmyynti suunnan antajana

  20:51
  Yrityksen myynnillä ei aina välttämättä tavoitella pikavoittoja tai eläkekassaa vaan se voi olla mahdollisuus vaihtaa suuntaa ja edetä eteenpäin. Tässä podcastissa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja, yrittäjä, Jenni Parpala kertoo omakohtaisia kokemuksiaan myyntiprosessista, ja siitä, miten päätös myynnistä sekä myyntiprosessi voi edetä joskus hyvinkin nopeasti.Haastattelija: Saija RåttsHaastateltava: Jenni Parpala
 • 33. SeAMK tutkii ja kehittää: MOP-hanke - Yritysoston monet mahdollisuudet

  19:52
  Yrityksen ostaminen on varmin ja nopein tapa kasvattaa ja kehittää yritystä. Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys on tässä kokonaisuudessa erittäin tärkeä, sillä Suomessa lähes 99 % yrityksistä edustaa mikro- tai pk-yrityksiä. Tässä podcastissa kerrotaan hyödyllisiä vinkkejä yrityksen ostoa suunnitteleville. Aila Hemminki ja Juha Tall nostavat esiin yritysostojen mahdollisuuksia niin uusille yrittäjille kuin jo yritystoiminnassa mukana oleville.Haastattelija: Saija RåttsHaastateltavat: Aila Hemminki ja Juha Tall
 • 32. SeAMK tutkii ja kehittää: MOP-hanke - Yritysten omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelu – paikkakuntasi neuvontaa tarjoavat toimijat kätevästi verkossa

  07:55
  Yritysten omistajanvaihdosneuvonnon hakupalvelu löytyy nyt kätevästi verkosta osoitteesta yritystenomistajanvaihdospalvelut.fi. Hakupalvelun käyttö on yksinkertaista ja helppoa, ja voit käyttää valikkoa valitsemalla siitä kotikuntasi tai maakunnan ja kotikuntasi ja saat näkyviin yhteystiedot paikkakuntasi neuvontaa tarjoavista toimijoista. Neuvonta sisältää muun muassa asiakkaan ajattelua edistävän keskustelun ja siitä tehtävän yhteenvedon. Tässä podcast-jaksossa esitellään lyhyesti ja ytimekkäästi hakupalvelun käyttö ja neuvonnan sisältö. Haastattelija: Saija RåttsHaastateltavat: Juha Tall ja Aila Hemminki
 • 31. Opinnäytetyö: Kognitiivinen ergonomia ja työpäivän aikainen palautuminen

  22:22
  Kognitiivinen ergonomia ja työpäivän aikainen palautuminen- podcastissa fysioterapeuttiopiskelijat Jenny Ekman-Kaivonen ja Minna Melin antavat tietoa, neuvontaa ja ohjausta kognitiivisesta ergonomiaan ja työpäivän aikaiseen palautumiseen liittyen. Tämä podcast on toteutettu osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnäytetyötä.Jingle: Alex- Productions- Pixabay
 • 30. SeAMK tutkii ja kehittää: MOP-hanke - Maa- ja metsätilayritykset maaseudun elinvoiman moottoreina

  14:43
  Suomalaisen maaseudun yritysten tilannekuvasta ja tulevaisuuden näkymistä on ollut kovin vähän saatavilla tietoa, vaikka teeman tärkeys onkin yleisesti tunnistettu. Maaseudun jokaisella yrityksellä on merkitystä paikalliselle elinvoimalle ja hyvinvoinnille. Juuri näitä asioita on tarkasteltu vuonna 2023 julkaistussa laajassa tutkimuksessa, maa- ja metsätilojen omistajanvaihdosbarometrissä. Keskustelussa pohditaan muun muassa maa- ja metsätiloja yhdistävää ylisukupolvisuutta, sillä suuri osa on ryhtynyt sukupolvenvaihdoksen kautta yrittäjäksi, toisaalta myös monitoimialaisuus on hyvin tyypillistä.Haastattelija: Saija RåttsHaastateltavat: Juha Tall ja Elina Varamäki
 • 28. SeAMK tutkii ja kehittää: VOIMA-hanke - Innostuksestakin pitää palautua - ota uni avuksi!

  32:06
  Uniongelmat ovat lisääntyneet paljon. Päivien hektisyys, fyysinen ja psyykkinen rasitus vaativat unta, jotta voimme palautua. Myös mukavista asioista, kuten innostavasta työstä ja sosiaalisista kontakteista on palauduttava. Unesta tulee helposti tingittyä, jos tarvitaan lisää tunteja muihin asioihin. Uni on kuitenkin ainut asia, jonka avulla aivot voivat palautua. Unen laadusta kertoo oma vireystaso aamulla, mutta myös erilaisin mittauksin voidaan unen laatua arvioida, jopa kotioloissa. Mittausten avulla voidaan huomata tekijöitä, jotka joko auttavat unen saamista ja palautumista tai heikentävät sitä. Podcast on toteutettu hankkeessa nimeltä VOIMA - Voi hyvin matkailuyrittäjä. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.Podcastin tuotanto: Kaija Loppela (suunnittelu, juonto) Salla Kettunen (suunnittelu, editointi)Osallistujat: Kaija Loppela, Pia Haapala, Merja Hoffrén-Mikkola, Salla Kettunen
 • 27. Avoin AMK

  12:16
  SeAMKin asiantuntijat keskustelevat avoimesta AMK:sta: mitä se on, millaisia opintoja se pitää sisällään, kenelle opinnot soveltuvat ja mitä tulee ottaa huomioon opintoja suunniteltaessa. Podcast on suunnattu kaikille avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista ja tarjonnasta kiinnostuneille.Keskustelemassa:Outi Kemppainen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Outi Rinta-Homi, suunnittelija - jatkuva oppiminenAnnika Pöytälaakso, päällikkö - jatkuva oppiminen