Share

cover art for 21: Vad är identitetspolitik?

Mellan Scylla och Charybdis

21: Vad är identitetspolitik?

Season 3, Ep. 21

Identitetspolitik har debatterats både högljutt och brett på senare år, men vad är identitetspolitik för något? Har den peakat eller kommer vi att se mer av den framöver? Kan man hävda kollektiva rättigheter på grund av att man har en viss hudfärg eller ett visst kön? I detta avsnitt av Mellan Scylla och Charybdis tar sig Stina och Lars Anders an en av samtidens mest infekterade debatter.

More episodes

View all episodes

 • 23. 23: Digitaliseringen

  41:17
  Hur påverkas kulturen av informationssamhället? Hur påverkas vi som människor av den nya digitala tekniken? Är upphovsrätt bra eller dåligt för kulturlivet? Har sociala medier demokratiserat kulturen eller förstört dess nödvändiga infrastruktur? Dessa och andra frågor får svar när Stina och Lars Anders tar sig an digitaliseringen.
 • 22. 22: Finns det en klyfta mellan stad och land?

  40:02
  Det påstås att det finns en klyfta mellan städer och landsbygd och att den växer, stämmer detta? Kjell A. Nordström rörde upp känslor när han varnade för att delar av landet skulle komma att bli "skräpytor" i framtiden, men vad menade han egentligen? Bryr sig politikerna omlandsbygden? Är det rätt att flytta myndigheter från Stockholm? Måste verkligen hela Sverige leva? I veckans avsnitt av Mellan Scylla och Charybdis diskuterar Stina och Lars Anders den påstådda klyftan mellan stad och land.m
 • 20. 20: Vad är kulturarv?

  38:36
  Vad är kulturarvet för något och vem är det som skall avgöra vad som ska bevaras för eftervärlden? Varför är Sverigedemokraterna så engagerade i kulturarvsfrågorna och är det bara nationalister som bryr sig om kulturarv? Är det alltid segraren som skriver historien? Varför reser man så få statyer nu för tiden? Det är några av frågorna i veckans avsnitt av Mellan Scylla och Charybdis, där Stina och Lars Anders tar sig an kulturarvsfrågorna.
 • 19. 19: Vad är det civila samhället?

  40:31
  Vad är civilsamhället och hur ska det avgränsas? Varför älskar svenskarna att vara med i föreningar och varför vill politiker att föreningslivet ska finansieras med skattemedel? Varför fick inte Stina jobbet på ABF och varför vill inte Lars Anders att AIK ska drivas som ett företag? Dessa och många andra frågor får sina svar när Mellan Scylla och Charybdis tar sig an det civila samhället.
 • 18. 18: Vad är det goda samtalet?

  41:26
  Har det goda samtalet försvunnit ur offentligheten? Har människor slutat att tala med meningsmotståndare? Vad krävs för att återskapa det goda samtalsklimatet? Dessa och andra frågor om samtal och åsiktsskillnader besvaras i den tredje säsongens tredje avsnitt av podcasten Mellan Scylla och Charybdis. med Stina Oscarson och Lars Anders Johansson.
 • 17. 17: Vad är kulturpolitik?

  37:28
  Vad är kulturpolitik och vad ska det vara bra för? Varför är den kulturpolitiska debatten så tråkig? Är kulturpolitiken en möjliggörare eller en förstörare för kulturlivet? Präglas den svenska kulturpolitiken av armslängds avstånd eller av armkrok? Dessa och många andra frågor får svar i säsongens andra avsnitt av Mellan Scylla och Charybdis.
 • 16. 16: Vad är bildning?

  35:08
  Vad är bildning för något och vad betyder det för människor? Vilken är bildningens status i dag? Är new public management i själva verket marxism? Hatar Göran Greider bildning eller är han en vän av den? Frågorna är många när Stina och Lars Anders tar sig an bildningen i en ny säsong av Mellan Scylla och Charybdis.
 • 15: Beckomberga

  34:38
  När mentalsjukhuset Beckomberga stängdes 1995 var det många patienter som lämnade den slutna institutionsmiljön för en oviss tillvaro i en verklighet de inte var bekanta med. I veckans avsnitt ser Stina och Lars Anders Sara Stridsbergs pjäs Beckomberga och diskuterar psykisk ohälsa, människovärde, arbetsmarknad och sjukvårdens organisering.