Share

cover art for Oslo-Stockholm – nytt hopp om snabb förbindelse

Samhällsekvationen

Oslo-Stockholm – nytt hopp om snabb förbindelse

Season 1, Ep. 7

Järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm har varit en bortglömd sträcka under lång tid. Tågresan på 40 mil tar i dag sex timmar vilket gjort att flyget är totalt dominerande. Trots detta har projektet inte funnits på agendan. Men sedan ett antal år tillbaka drivs projektet Oslo-Stockholm 2.55 som ett eget bolag som ägs av en rad kommuner och regioner längs stråket. Målet är att halvera restiden mellan huvudstäderna och projektet presenteras som Skandinaviens mest lönsamma infrastrukturprojekt. Åsa Almesjö har varit med på resan sedan starten tillsammans med Jonas Karlsson. I detta avsnitt av Samhällsekvationen delar de med sig av sina lärdomar av att driva infrastrukturprojekt på ett annorlunda sätt. Hur kan alternativ finansiering och intäktsmodeller vara ett sätt att komma framåt med infrastruktursatsningar och på så sätt snabbare nå klimat- och samhällsnytta? Varför är det så svårt att tänka annorlunda? Och vad förlorar vi som samhälle på att låsa fast oss i gamla sanningar? Välkommen till Samhällsekvationen, lett av Ellen Huitfeldt, PR-ansvarig på WSP. 

 

Kort efter inspelningen av podden blev det klart att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas och att finansieringsförutsättningarna ska undersökas.

More episodes

View all episodes

 • 6. Så kan samhällsplanering bidra till ökad hälsa

  35:19
  Vilka är målkonflikterna, och kanske framförallt vilka är målsynergierna när samhällsplaneringen inspirerar till rörelse och ökad hälsa? För 30 år sedan var det 95 procent av eleverna som cyklade eller promenerade till skolan, idag är den siffran nere under 50 procent. Så när barns primära plats för rörelse är förskole- och skolgårdar blir kraven på friytor allt viktigare. Addera forskning som visar på att all rörelse räknas och att de största samhällsvinsterna görs när de som är minst fysiskt aktiva börjar röra på sig lite mer så blir planeringen och möjligheterna för hur vi rör oss i samhället allt viktigare. Freija Carlstén, landskapsarkitekt på WSP och Johannes Hedlund, strateg och projektledare i region Sörmland för projektet FASIS (Fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen i Sörmland) samtalar om hur säkrare promenadvägar, odlingslotter och kreativa cykelbanor kan bidra till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet. Välkommen till Samhällsekvationen lett av Ellen Huitfeldt, PR-ansvarig på WSP. 
 • 5. Nyttja fastigheterna mer istället för att bygga nya

  25:54
  Det finns en stor potential i den redan byggda miljön och det finns ett allt större intresse för att dela på både tid och utrymme. Men vad saknas för att göra detta möjligt? Välkommen till ett samtal mellan Johan von Porat, hållbarhet och innovation WSP och Robin Rushdi Al-Sálehi grundare av start up-bolaget Vakansa som numera ingår i WSPs innovationsprogram Growspark. Och hör upp nu fastighetsbolag, BRFer och andra som är intresserade av att dela. Johan och Robin bjuder in till ett upprop för en gemensam lösning. 
 • 4. Fastigheternas roll i hållbarhetsagendan

  33:03
  Bygg- och anläggningssektorn står för 25 procent av Sveriges klimatutsläpp. Men vem är det egentligen som håller i taktpinnen mot en förändring och ska vi ens bygga nytt när vi inte nyttjar befintligt bestånd till max? Välkommen till ett samtal mellan Håkan Danielsson, vd på WSP och Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan som sedan 2019 arbetar mot målet att vara klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030. Vi får också svar på vad Anna odlar i sin trädgård förutom 50 sorters rosor. 
 • 3. Flexibelt och lustfyllt resande med tåg ut i Europa

  26:43
  En majoritet av svenskarnas resor går till Europa. Med allt fler nattågslinjer som öppnar i rask takt och tjänster som All aboard skapas fler alternativ och möjligheter som bäddar för att tågresandet kommer att fortsätta öka. Men hur ser det nya tågresandet ut? Flexibilitet, multistopp och upplevelser både inför och under resan är parametrar som kommer vara viktiga. Välkommen till ett samtal mellan Johanna Salmi, konsult inom trafikupphandling och internationell tågtrafik på WSP och Anton Trollbäck, medgrundare och vd till tågbokningstjänsten All Aboard. Men vad innebär egentligen den nya trenden Bleisure Travel?
 • 2. Nya restprodukter och beteenden förändrar vårt förhållande till vatten

  35:51
  Vatten i kranen tar vi för givet i Sverige, men det finns en hel del utmaningar för att vi ska fortsätta kunna göra det. Vilken roll kan restprodukterna från reningsverken ha för en mer hållbar vattenförsörjning och har vi börjat se spår av ett förändrat förhållningssätt till vatten? Välkommen till ett samtal mellan Anna Dahlman Petri, senior vattenrådgivare på WSP, och Christian Wiklund, vd Roslagsvatten som just nu står inför ett stort investeringsprojekt med byggandet av ett helt nytt vattenreningsverk. Men vad har Christians intresse för grillning med det att göra?
 • 1. Så ökar vi innovationstakten i byggsektorn

  34:16
  Nya innovationer behöver implementeras inom byggbranschen för att minska resursanvändning och klimatutsläpp. Men vad finns det egentligen för hinder och potentiella pådrivare? Beställare, arkitekter, byggentreprenörer, andra byggaktörer, entusiaster, stora massan och eftersläntrarna har alla en roll att spela i omställningen. Välkommen till ett samtal mellan Charlotta Winkler, industridoktorand och expert inom solenergiteknik på WSP och Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap med inriktning byggproduktion vid Högskolan i Halmstad. Men vad har egentligen Bill Gates med saken att göra?