Rysarpodden: True Crime

Share

79 - The Toxic Lady: Fallet Gloria Ramirez

Season 7

Under kvällen den 19 februari 1994 blev en ung kvinna vid namn Gloria Ramirez akut inlagd på sjukhuset Riverside General Hospital i Kalifornien. Ett dedikerat team av sjuksköterskor och läkare började behandla Gloria men ganska snart började flera märkliga saker inträffa. Bland annat upptäcktes små ljusa kristaller i hennes blod och strax därefter började personalen svimma inne i behandlingsrummet. En efter en. Fallet kring Gloria Ramirez mystiska dödsfall och effekten hon hade på vårdpersonalen som behandlade henne har ända sedan den här kvällen fortsatt skapa debatt bland allmänheten samt inom den medicinska och vetenskapliga världen.


Följ oss på Instagram:

https://www.instagram.com/rysarpodden/

Följ oss på Facebook:

https://www.facebook.com/rysarpodden

Maila oss:

rysarpodden@gmail.com

More Episodes