Share

cover art for Myositt del 2c: immunmediert nekrotiserende myopati

Revmatologi

Myositt del 2c: immunmediert nekrotiserende myopati

Season 1, Ep. 9

Oversiktsepisode. Myositt del 2a: immunmediert nekrotiserende myopati. Gjest: Marte Sæverås, lungelege og seksjonsoverlege ved Diagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus.


Autoantistoff omtalt i episoden: anti-SRP, anti-HMG CoA reduktase (anti-HMGCR)


Abstract om internasjonale anbefalinger for malignitetsscreening ved idiopatisk inflammatorisk myopati.


(Første sesong av podcasten er finansiert av Norsk revmatologisk forening)

More episodes

View all episodes

 • 42. Vaskulittsykdommer: inndeling og kjennetegn

  40:03
  #42. Oversiktsepisode. Inndeling av vaskulittsykdommer, i henhold til Chapel Hill 2012-nomenklaturen.Andre sesong er muliggjort gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.
 • 41. Interstitiell lungesykdom (ILD) del 3: RA-ILD, SSc-ILD og IIM-ILD

  42:23
  #41. Oversiktsepisode. Introduksjon til ILD ved revmatoid artritt (RA-ILD), systemisk sklerose (SSc-ILD) og idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM-ILD, også kalt myositt-assosiert ILD (MA-ILD))Andre sesong er muliggjort gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.
 • 40. Interstitiell lungesykdom (ILD) del 2: utredning

  31:41
  #40. Oversiktsepisode. Interstitiell lungesykdom fra et revmatologi-perspektiv.Andre sesong er muliggjort gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.
 • 39. Interstitiell lungesykdom (ILD) del 1: terminologi og etiologi

  49:02
  #39. Oversiktsepisode. Interstitiell lungesykdom fra et revmatologi-perspektiv.Temaer som dekkes: IIP, CTD-ILD, IPF, UIP, NSIP, OP, COP, AIP, LIP, PF-ILD og PPFAndre sesong er muliggjort gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.
 • 38. Spondyloartritt (SpA) del 8: axSpA - kasuistikker med Gunnstein Bakland

  59:18
  #38. Ekspertepisode. Gjest: Gunnstein Bakland. Overlege ved Revmatologisk avdeling, UNN. Førsteamanuensis ved UiT.I denne episoden: axSpA-kasuistikkerAndre sesong er finansiert gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.
 • 37. Spondyloartritt (SpA) del 7: axSpA - tips og triks med Gunnstein Bakland

  51:09
  #37. Ekspertepisode. Gjest: Gunnstein Bakland. Overlege ved Revmatologisk avdeling, UNN. Førsteamanuensis ved UiT.I denne episoden: generelle tips og triks om axSpAAndre sesong er finansiert gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.
 • 36. Norsk revmatologisk forenings julemøte 2023

  24:58
  #36. Bonusepisode. Reisebrev fra NRFs julemøte, med "take home messages" fra forelesereAndre sesong av podcasten er muliggjort gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.
 • 35. CAR-T i revmatologi del 4: kasuistikker

  17:26
  #35. Oversiktsepisode. Gjest: Ole Jakob Sletten, LIS i kardiologi ved Stavanger universitetssjukehus og stipendiat ved Rikshospitalet.Lenke til omtalte artikler fra Georg Schett i gruppe:Review (Lancet 2023)Systemisk sklerose (ARD 2023)Antisyntetasesyndrom (Lancet 2023)SLE case series (Nature 2022)Første SLE-case (NEJM 2021)Andre sesong er finansiert gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.
 • 34. CAR-T i revmatologi del 3: utfordringer

  26:38
  #34. Oversiktsepisode. Gjest: Ole Jakob Sletten, LIS i kardiologi ved Stavanger universitetssjukehus og stipendiat ved Rikshospitalet.Lenke til review av Georg Schett et al.Andre sesong er finansiert gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.