Rekk opp hånda!

del

Spesialundervisning som virker med Monica Melby-Lervåg

Season 1, Ep. 14

I mars la ekspertutvalget ledet av professor Thomas Nordahl rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge". Den har blitt møtt med kritikk blant annet fra professorene Ona Bø Wie og Monica Melby-Lervåg som mener rapporten er lite forskningsbasert. I denne episoden snakker Janne og Martin med Monica Melby-Lervåg om forskning og spesialundervisning som virker.