Share

cover art for 96. Miljöjuristen som skakar om myndighetens skogsprövningar

Rättsfallet inifrån

96. Miljöjuristen som skakar om myndighetens skogsprövningar

Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen berättar hur han lyckades vinna målet och varför juridiken kan vara ett effektivt sätt att påverka klimat och miljö.

More episodes

View all episodes

 • 103. Ombudet om segern i HD för skolelev med autism

  21:47
  Högsta domstolen dömde i förra veckan ut skadestånd till en skolelev som trots sin autism fick alldeles för lite stöd från sin skola. Vad betyder domen för landets skolelever? Pojkens ombud juristen Johanna Ingemarsson på Malmö mot diskriminering intervjuas.
 • 102. Därför valde Institutet för mänskliga rättigheter att utmana JK

  15:31
  Den statliga myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter valde att gå emot Justitiekanslern och ställa sig på föreningen Auroras sida i frågan om deras talan om åtgärder för klimatet ska tillåtas. Myndigheten har gett ett så kallat Amicus Curiae-yttrande till Högsta domstolen. Anna Rosenmüller Nordlander, jurist på Institutet för mänskliga rättigheter, berättar varför myndigheten valde att ta ställning i detta unika mål.
 • 101. Jämkning av oskäliga bodelningsavtal

  15:25
  Sedan några år tillbaka kan 36 § avtalslagen tillämpas på oskäliga bodelningsavtal. Advokat David Wedberg på Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB som företrädde en kvinna lyckades visa att hon haft begränsade möjligheter att tillvarata sin rätt med exsambon. Därför jämkades bodelningsavtalet. David Wedberg berättar om domen som ska prövas i hovrätten.
 • 100. Skiljedomen där polskt småföretag utmanade den svenska modellen

  14:25
  Ett litet polskt företag lyckades vinna mot arbetsmarknadens eget försäkringsbolag Fora i en tvist i Skiljenämnden för Arbetsmarknadsförsäkringar som väcker frågor om förhållandet mellan den fria rörligheten för tjänster och den "svenska modellen". Frågan gällde om europeiska bolag måste betala tjänstepension till Fora för verksamhet i Sverige när de redan betalar i sina hemländer. Martin Källgren Thyr som tillsammans med kollegan Fabrizio Vittoria Beijer på Momentius LPA företrädde det polska bolaget berättar om komplikationerna med att ett EU-direktiv införlivats av Fora som ägs av arbetsmarknadens parter och som också ska tillämpa direktivet.
 • 99. Lagmannen intervjuas om varför klimatdemonstranter inte var sabotörer

  17:48
  Efter en principiellt viktig dom i Svea nyligen blir det inte lika självklart att döma klimatdemonstranter som blockerar vägarna för sabotage. Lagmannen och ordföranden i målet Erik Lindberg berättar öppenhjärtigt i podden Rättsfallet inifrån varför det var så viktigt att ge ett tydligt besked i den här frågan.
 • 98. Försvarsadvokaten om revanschen efter HD:s kritik mot läkarförhör

  15:33
  Åklagaren berättade aldrig för den misstänkte och hennes försvarsadvokat att den läkare som hördes i målet satt häktad för grovt narkotikabrott. Nu när Högsta domstolen bestämt att målet måste tas om på grund av obalansen i processen berättar försvararen Sylvia Strid på Advokatgruppen i Malmö om förvåningen och besvikelsen över åklagaren och glädjen över revanschen.
 • 97. Ombudet om rekordersättningen för arbetstagarens uppfinning

  14:23
  Arbetstagaren gick lottlös från Patent- och marknadsdomstolen, men får i Patent- och marknadsöverdomstolen drygt 4,3 miljoner kronor samt en procent av framtida intäkter för produkter som använder det system för patientpositionering som han uppfunnit. I veckans avsnitt berättar arbetstagarens ombud, Magnus Tonell på Next Advokater, om målet. 
 • Specialavsnitt: Justitieråden som bytte jobb med varandra

  29:45
  I början av året bytte justitieråden Petter Asp och Thomas Bull på Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen jobb med varandra för en tid. Hur känns det att döma i frågor som man inte är van vid? Borde rekryteringen till de högsta instanserna göras om? Vilka mål har varit mest spännande? Lyssna på ett öppenhjärtigt samtal med Petter Asp och Thomas Bull i ett specialavsnitt av Rättsfallet inifrån.