Ratio dialogue

Share

Avsnitt 5: Linda Weidenstedt om informella kontrakt och empowerment på arbetsplatsen

Season 1, Ep. 5

I höstens första avsnitt av Ratio dialogue diskuterar fil dr Jonas Grafström och fil dr Linda Weidenstedt vad empowerment på arbetsplatsen innebär och hur det inte alltid är positivt, informella kontrakt och gig-ekonomi. I avsnittet diskuterar de även hur det är att vara sociolog på ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut.


Linda Weidenstedt är fil. doktor i sociologi från Stockholms Universitet. Empowerment på arbetsplatsen har varit fokus i hennes avhandlingsarbete i vilket hon rör sig mellan ämnena sociologi och företagsekonomi, närmare bestämt management och ledarskap.


Mer om Ratio och Linda Weidenstedt här http://ratio.se & https://ratio.se/medarbetare/linda-weidenstedt/


More Episodes

Comments