Ratio dialogue

Fil dr Jonas Grafström intervjuar intressanta forskare i Ratios programserie Ratio dialogue. Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor, marknadsekonomi och politisk förändring. De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat och sprida kunskap.


Lyssna på alla avsnitt nedan eller se avsnitten på vår Youtube-kanal.


Klippningen görs av Ida Arnstedt.