Share

Latest episode

 • Avsnitt 15: Karin Svanborg Sjövall om dansk högerpopulism

  21:49
  Karin Svanborg Sjövall, författare och tidigare vd för Timbro, har rest runt i Danmark för att intervjua danska politiker. I senaste avsnittet av Ratio dialogue diskuterar Karin och fil dr Jonas Grafström den danska högerpopulismen och vad Sverige kan lära sig av dansk politik.Avsnittet går även att se via Youtube.

More episodes

View all episodes

 • Avsnitt 14: Ida Arnstedt om att producera Ratio dialogue

  15:24
  Följ med bakom kulisserna när fil dr Jonas Grafström intervjuar Ida Arnstedt, kommunikatör hos Ratio, om hur det går till när ett avsnitt av Ratio dialogue produceras. I avsnittet diskuterar de allt kring att producera en intervju, men även Georgiens demokratiska utveckling och varför EU är underskattat. Avsnittet finns även att se via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=k4M7pPBoj_U
 • Avsnitt 13: John Norell om hur skatter påverkar viljan att arbeta

  21:24
  Skatters effekter på arbetskraftsutbudet är ett centralt ämne inom nationalekonomin. I senaste avsnittet av Ratio dialogue berättar John Norell, doktorand vid Stockholms universitet, om sin senaste publikation där han gått igenom litteraturen för att se hur människor svarar på incitament inom detta område.Läs mer om hans publikation här: https://ratio.se/ny-publikation-om-hur-skatter-paverkar-viljan-att-arbeta/Avsnittet går även att se via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1Fo38OPCg-w&feature=youtu.be
 • 12. Avsnitt 12: Anna Horn om patenträtt och innovation

  19:15
  Går patenträtten och innovation ihop? Skulle vi få mer innovationer om immaterialrätt och patent togs bort? Det här diskuterar Anna Horn, doktorand vid juridiska institutionen på Stockholms universitet, och fil dr Jonas Grafström i senaste avsnittet av Ratio dialogue.Avsnittet går även att se via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bGCyPGoZ0l8Mer info om Ratio hittar du här: https://ratio.se/VISA MINDRE
 • 11. Avsnitt 11: Nils Karlson om Rättvis ojämlikhet

  19:38
  Idag gästas Ratio dialogue av Nils Karlson, professor och vd Ratio, som är aktuell med skriften "Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället". Ett rättvist samhälle anses av de flesta som eftersträvansvärt. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Det här diskuterar professor Nils Karlson och fil dr Jonas Grafström.Avsnittet finns även att se på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fpAl7PVHpz4Mer info om:Rättvis ojämlikhethttps://ratio.se/ny-skrift-om-rattvisa-skriven-av-ratioakademien/Nils Karlsonhttps://ratio.se/nilskarlson/Jonas Grafströmhttps://ratio.se/medarbetare/jonas-grafstrom/
 • Avsnitt 10: Fredrik Kärrholm om gansterkulturens framväxt och brottsskadeindex

  29:49
  Idag gästas Ratio dialogue av Fredrik Kärrholm, kriminolog och polis, som skrivit om brottsskadeindex. Fredrik är även aktuell med boken "Gangstervåld". I det här avsnittet diskuterar Fredrik och Jonas hur polisen kan använda sig av ett brottsindex, varför gangsterkulturen är så svår att motarbeta och om filmen "Polisskolan" finns på Netflix eller inte. Mer info om Ratio hittar du på www.ratio.se
 • 9. Avsnitt 9: Christian Sandström - Tredje generationens innovationspolitik

  21:00
  Den så kallade ”tredje generationens innovationspolitik” inriktad på samverkan och transformativ omställning har fått allt större uppmärksamhet. I senaste Ratio dialogue berättar biträdande professor Christian Sandström om vad den innebär och hur den skiljer sig från första och andra generationens innovationspolitik.