Share

cover art for تجربه نزدیک به مرگ : اثبات بهشت | رادیو عجایب قسمت پنجاه پنجم

رادیو عجایب

تجربه نزدیک به مرگ : اثبات بهشت | رادیو عجایب قسمت پنجاه پنجم

Ep. 55

در این قسمت تجربیات نزدیک به مرگ رو از جنبه علمی بررسی کردیم و نگاه کردیم چقدر امکان داره جهان پس از مرگ چیزی باشه که ذهن ما میسازه.


نویسنده و اجرا کننده :

Poria

 

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

 

اسپانسرینگ

wonderradio1@gmail.com

داخل ایران :

https://hamibash.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio

More episodes

View all episodes

 • 60. ام کی اولترا: انقلاب ال اس دی | رادیو عجایب قسمت شصتم

  01:02:55
  درود بر تمام شنوندگان رادیو عجایبدر این قسمت در خصوص یکی از مخفیانه ترین و مخوف ترین پروژه های دولت آمریکا که با کمک سیا انجام میشده رفتیم. پروژه‌ای که به هدف کنترل ذهن مردم پیش رفت ولی باعث انقلابی در مصرف داروهای توهم زا شد.اسپانسر این قسمت :برند میسویکنویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : داخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderاسپانسرینگwonderradio1@gmail.comرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio
 • 59. هارپ : کنترل ذهن | رادیو عجایب قسمت پنجاه نهم

  01:06:30
  درود بر تمام شنوندگان رادیو عجایبدر این قسمت رفتم سراغ تئوری های توطئه ای که پشت سر هارپ وجود داره. از دستگاهی برای ایجاد زلزله، نابود کننده شاتل فضایی کلمبیا و دستگاهی برای کنترل ذهن مااسپانسر این قسمت :برند میسویکنویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : داخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderاسپانسرینگwonderradio1@gmail.comرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio
 • 58. هارپ : اسلحه مرگ تسلا | رادیو عجایب قسمت پنجاه هشتم

  01:06:01
  سلام به رادیو عجایب خوش اومدیدر این قسمت رفتم سراغ یک موضوع بحث برانگیز که تا امروز مجرم به کلی چیز مختلف از زلزله بم گرفته تا طوفان تو یه نقطه به خصوص. چیزی که به اسم اسلحه که به اسم هارپ شناخته میشه. تو این قسمت به تاریخچه هارپ میپردازم و در قسمت بعدی میرم سراغ تئوری توطئه پشتش.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio
 • 57. نوستراداموس : پیشگو یا شیاد ؟ | رادیو عجایب قسمت پنجاه هفتم

  46:45
  در این قسمت رفتیم سراغ یکی از مشهورترین پیشگوی های تاریخ که بسیاری از وقایع مهم تاریخ چون ظهور هیتلر، یازده سپتامبر و همه گیری کرونا رو پیش بینی کرده.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio
 • 56. نوستراداموس : پیشگوی قرن | رادیو عجایب قسمت پنجاه ششم

  01:02:32
  در این قسمت رفتیم سراغ یکی از مشهورترین پیشگوی های تاریخ که بسیاری از وقایع مهم تاریخ چون ظهور هیتلر، یازده سپتامبر و همه گیری کرونا رو پیش بینی کرده.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio
 • 54. تجربه نزدیک به مرگ : جهان پس از مرگ | رادیو عجایب قسمت پنجاه چهارم

  52:35
  در این قسمت رفتیم سراغ کسانی که تجربه بازگشت از مرگ رو داشتن. و بررسی کردیم که در این سفری که داشتن چه اتفاقی براشون رخ داده.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio
 • 53. مرگ کورت کوبین: قسمت دوم | رادیو عجایب قسمت پنجاه سوم

  01:10:40
  در این قسمت در داستان خودکشی هنرمندی رو بررسی میکنیم که کلی پشتش داستان و شایعات وجود داره. هنرمندی که شاید شما با اسم گروه نیروانا میشناسینش کسی نیست جز کورت کوبین. کورت یا کرت ؟پادکست معرفی شده :نوار زردهمکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio
 • 52. مرگ کورت کوبین | رادیو عجایب قسمت پنجاه دوم

  01:05:46
  در این قسمت در داستان خودکشی هنرمندی رو بررسی میکنیم که کلی پشتش داستان و شایعات وجود داره. هنرمندی که شاید شما با اسم گروه نیروانا میشناسینش کسی نیست جز کورت کوبین. اسپانسر این قسمت :کارگزاری ارانتههمکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio