Share

cover art for تاریک، ترسناک، عمیق! صدای ما رو از دارک وب می شنوید

RadioNerd

تاریک، ترسناک، عمیق! صدای ما رو از دارک وب می شنوید

Season 1, Ep. 1

اپیزود شماره یک

از مجموعه سریالی معرفی دارک وب براساس داستان های واقعی و تشریح فضای دارک وب از دید فنی

از روش های ورود تا خطرات موجود همگی در این اپیزود وجود دارد

اپیزود بعدی سه هفته آینده منتشر میشه.


نظرات خودتون رو از طریق ایمیل به ما ارسال کنید

CCIExpert@monstertraining.io