Råd om rett

Share

Lovvalg i internasjonale arbeidsforhold

Etter hvilket lands regler skal en tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver behandles i et internasjonalt arbeidsforhold? Kan partene velge fritt, eller må man bruke lovene i det landet arbeidsforholdet har sin sterkeste tilknytning til? Og hvor er i så fall det, hvis arbeidsgiver er registrert i ett land, mens arbeidstakeren bor og arbeider i et annet? Ragnhild og Siri forklarer mer om dette i dagens episode.