Råd om rett

Share

Heving av arbeidsforhold

Når kan en arbeidstaker heve arbeidsavtalen? Hva er vilkårene for heving? Og hva er konsekvensene ved heving for arbeidstaker og arbeidsgiver? I dagens episode snakker Ragnhild og Siri om arbeidstakers adgang til å heve arbeidsavtalen.