Share

cover art for # 120 (6) Jørgen Karterud

Puckpodden

# 120 (6) Jørgen Karterud

Season 6, Ep. 120

Voksenkjeft fra Petter T, like mange mål som Strøm, «mellom beina på lørdager» og innbydende kaffe hos poengkongen.More episodes

View all episodes