Share

cover art for Eldre og antipsykotikske legemidler

Psyk-IT

Eldre og antipsykotikske legemidler

Ep. 69

Ni av ti eldre bruker reseptbelagte legemidler og bruken av såkalte psykofarmaka øker med alderen. Blant de eldste eldre kan enkelte være oppe i et tosifret antall medisiner og risikoen for at disse reagerer med hverandre øker. I tillegg er eldre mer sårbare for bivirkninger. I denne månedens Psyk-IT epsiode gir Marit Tveito oss en innføring i landskapet rundt legemidler til eldre, med spesielt fokus på antipsykotika. 

More episodes

View all episodes

 • 75. Aldring av hjernen og betydning for psykisk helse

  25:45
  – Aldring svekker nettverkene i hjernen og øker med det risikoen for psykisk sykdom, forteller Torfinn Lødøen Gaarden i denne månedens utgave av Psyk-IT. 
 • 74. Agitert depresjon

  20:18
  – Kombinasjonen av en tung depresjon og mye energi og impulsivitet gjør dette til en svært alvorlig tilstand, sier Julie Nossen om pasienter med agitert depresjon. Lær mer om tilstanden i denne månedens Psyk-IT.
 • 73. Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo

  20:57
  I sykehjemmene i Oslo er det over 1000 tilfeller av tvangsbruk uten vedtak i løpet av én uke. Denne utgaven av Psyk-IT handler om Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo og presenteres av Øyvind Kirkevold, professor og assisterende forskningssjef ved Aldring og helse.
 • 72. Depressiv psykose hos eldre

  22:13
  Psykotisk depresjon er en av de mest alvorlige psykiske lidelsene vi har. Lidelsen gir høy risiko for selvmord, spesielt hos eldre menn. Men med riktig behandling er prognosene gode. Håkon Holvik Torgunrud er overlege ved Alderspsykiatrisk poliklinikk, ved Sørlandet sykehustemaet og lærer oss mer om psykotisk depresjon i månedens episode av Psyk-IT.
 • 71. Utviklingshemning og demens

  24:20
  Visste du at personer med Downs syndrom har høyere risiko for å få demens enn noen annen gruppe? Personer med Downs syndrom har ifølge forskning vanligvis 7 til 15 tilleggssykdommer, hvor demens kan være en av disse. I denne episoden av Psyk-IT forteller Frode Kibsgaard Larsen blant annet om utfordringene man møter med overlappende symptomer mellom utviklingshemning og demens.
 • 70. Traumer hos eldre

  23:18
  Livshistorien vår påvirker hvordan vi eldes, og traumer fra langt tilbake kan dukke opp når kognitiv funksjon endres med årene. I denne månedens utgave av Psyk-IT snakker Ane Bjøru Fjeldsæter om Traumer hos eldre, hva man bør tenke på og hvordan det kan møtes på best mulig måte.
 • 68. Når er det nok?

  22:48
  Med utgangspunkt i en fiktiv case inviterer Siren Eriksen, fagsjef kognisjon og demens i Aldring og helse, til samtale om etikk. Sammen med Morten Magelssen, lege og førsteamanuensis i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo benytter de SME-modellen til å vurdere caset og reflektere rundt de etiske utfordringene.
 • Psyk-IT 67: Pasient og brukerettighetsloven kapittel 4 A

  15:54
  Bruk av tvang skal være siste utvei, så hva er de grunnleggende vilkårene for bruk av tvang? Selvbestemmelse er en menneskerett og å bruke tvang mot en person er inngripende og kan være skadelig. Det kan også være helt nødvendig for å sikre at en person får helt nødvendig helsehjelp.I dette Psyk-IT foredraget gir jurist Ane Stavrum oss en inn innføring i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.