Share

cover art for Terror i sanntid

psst.

Terror i sanntid

Season 1, Ep. 5

I femte episode av «psst» snakker vi om ekstreme digitale nettverk og radikalisering på nett. I takt med nye medier og økende digitalisering av samfunnet, forandrer også terrorismen seg. Hvilken rolle kan brukerstyrte digitale nettverk, uten noen direkte kobling til konkrete terrororganisasjoner, spille for radikalisering og mobilisering til terror? Analytiker i PST, Celine, gjester podcasten og forteller blant annet om hvordan gamerkultur, humor og musikk veves sammen med ekstremt tankegods og skaper digitale subkulturer med stor påvirkningskraft. Programleder er Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.


Kilder: Et lydklipp er hentet fra NRKs nyhetssending 7. februar 2018. Et annet er hentet fra CNNs sending av en pressekonferanse i forbindelse med terrorangrepet på New Zealand, 15. mars 2019. På www.pst.no finner du PSTs rapporten det refereres til om samme tema (Hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Vesten og Norge fra 2021). Det vises også til Bruce Hoffmans bok Inside Terrorism og Thomas Hegghammers bok Jihadi Culture. The Art and Social Practices of Militant Islamists. ICSRs rapport fra 2014 https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/04/ICSR-Report-Greenbirds-Measuring-Importance-and-Influence-in-Syrian-Foreign-Fighter-Networks.pdf. 

More episodes

View all episodes

 • 3. Kan barn og ungdom bli ekstremister?

  01:01:33
  I denne episoden tar vi turen til Innlandet og hører om hvordan vårt lokale PST-distrikt jobber med med saker der barn og ungdom radikaliseres. Vi møter også en person som arbeider direkte med ungdommer i utfordrende situasjoner. Spesialrådgiver i PST Siv Sørensen er i studio og forteller hva som kjennetegner en radikaliseringsprosess og hva omgivelsene kan gjøre for å forhindre en farlig utvikling. Programledere er Eirik Veum og Martin Bernsen.
 • 2. Nasjonal trusselvurdering 2024 - Behind the scenes

  36:07
  Denne uken la PST frem Nasjonal trusselvurdering (NTV). I episoden følger vi tett på siste uken før fremleggelsen. Få med deg diskusjonene, uenighetene og menneskene i de hektiske dagene og timene før publiseringen. Programledere er Eirik Veum og Martin Bernsen.
 • 1. Slik påvirkes PST av det som skjer utenfor Norge

  44:41
  PST opererer ikke i et vakuum, og hendelser langt utenfor Norges grenser kan ha stor betydning for hvordan trusselbildet i Norge vurderes. I denne episoden møter du ansatte som er ansvarlig for trusselvurderinger, kontakten med andre sikkerhetstjenester i utlandet og vår kvinne i Utenriksdepartementet. Programlederne Eirik Veum og Martin Bernsen tar mot slutten av episoden lytterne med til PST-kantinen.
 • 11. PSTs historie: Hvorfor er fortiden viktig?

  01:05:55
  I denne «Julespesial-episoden» er temaet PSTs fortid. Vi spør hvorfor tjenestens mangeårige historie fortsatt er viktig, både for å håndtere dagens utfordringer, og de som dukker opp i fremtiden. Vi har doblet lengden på episoden for å høre på pensjonist Ragnar med mer enn 40 år i tjenesten, historiker og PST-ansatt Morten Alexander fortelle om spionasje i Nordland og Atle Tangen dosere om historiens lærdommer og konsekvenser. Programleder Martin har studert mappen om isdalskvinnen og lytterne blir med inn i PSTs hemmelige arkiv. Programledere Eirik Veum og Martin Bernsen.
 • 10. Hva synes utsiden om PST?

  33:36
  I denne episoden gjør vi det motsatte av hva vi vanligvis gjør. Vi lar andre fortelle om hva de synes om PST. Hør hva de to politiske redaktørene Hanne Skartveit og Frithjof Jacobsen i VG og Dagens Næringsliv mener om PST. Vi har også tatt turen til Kirkenes og hørt med ordføreren i Sør-Varanger kommune Marius Mæland (H) om hvordan han ser på PST. Utgangspunktet er en fersk omdømmemåling som viser at PST får et litt svakere resultat sammenlignet med tidligere år. Programledere er Eirik Veum og Martin Bernsen.
 • 9. Hva truer norsk næringsliv?

  41:02
  PST har en omfattende ekstern rådgivningsaktivitet. I denne episoden drar programlederne Martin Bernsen og Eirik Veum til Stavanger og sør-vest politidistrikt for å høre hvordan våre ansatte der drar ut til organisasjoner og bedrifter for å fortelle hvilke trusler de må håndtere.
 • 8. Biltjenesten. Sikkerhetssjåførene i PST

  39:57
  I denne episoden møter du Anders og Patrick som jobber ved biltjenesten i PST. De forteller om hvordan det er å transportere statsråder og andre myndighetspersoner trygt og effektivt. Anders avslører blant annet hvorfor alle bilene deres er svarte. Programledere er Martin Bernsen og Eirik Veum. Utegående reporter Ola Niemann dukker også opp.
 • 7. Når våre folkevalgte trues

  39:02
  Undersøkelser viser at mange politikere melder fra om hets og trusler. Flere vurderer å slutte som politikere. Hvilket ansvar har PST og politiet for å beskytte de folkevalgte? Og hva kan PST gjøre for å redusere den negative utviklingen? PST-ansatte Charlotte og Vegard har direkte kontakt med landets myndighetspersoner og har oversikt over aktuelle trusler mot politikere. Vi har også snakket med lokalpolitikerne Victoria Cavallini Fevik (H), Lavrans Kierulf (Frp), Tony Burner (SV) og Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt) om temaet.
 • 6. På jobb med spaningen

  37:58
  I denne episoden møter du Glenn, som leder spanerne i PST. Kommunikasjonsrådgiverne Ola Niemann og Eirik Veum har vært markører på en omfattende spaningsøvelse.Ola og Eirik forteller om hvordan det var å bli spanet på i flere dager, mens Glenn forklarer om oppdragene som utføres, metodene som benyttes og de etiske dilemmaene. Programledere er Martin Bernsen og Eirik Veum.