Proptech Innovation Podcast

del

Ep. #02 - Utslippsfrie byggeplasser m/ Camilla Moster & Kenneth Nielsen

Bygg, anlegg og eiendomsbransjen står for 40% av CO2 utslippene. Dette betyr at hvis vi skal lykkes med å få ned klimaavtrykket har denne bransjen et stort ansvar. Utslippsfrie byggeplasser kan bli viktig for å nå målsetningene. Derfor har flere aktører i Bergen gått sammen i et konsortium for å løse en drøss med problemstillinger i forhold til elektrifiseringen av byggeplassene. Men hva er betyr dette og hvor vanskelig blir det å få til?

I denne episoden snakker vi med Camilla Moster fra BKK og Kenneth Nielsen fra BOB/Proptech Consulting som begge deltar i prosjektet.

Produsert av Mainstream AS for Proptech Innovation

https://proptechinnovation.com/