Share

Shamanen og Presten

med Prest Bjørn Thorbjørnsen og Shaman Gro Helen Tørum

Vi er Shaman Gro Helen Tørum og Prest Bjørn Thorbjørnsen og dette er en podcast hvor vi skal møte mennesker for å snakke om temaer som vi alle, på en eller annen måte, er i berøring med, men som vi kanskje ikke tar oss t