Prestasjonsprat

del

Laktat

Season 1, Ep. 20

Laktat er noe vi snakker om, måler og forsøker å benytte i daglig treningsarbeid, særlig når det gjelder såkalt terskeltrening.

Blant trenere, mosjonister og idrettsutøvere omtales ofte konseptene rundt laktat-terskel og anaerob terskel litt feil, sannsynligvis fordi fysiologien er mer kompleks enn vi klarer å ta innover oss. I tillegg har laktat, eller "melkesyre", har fått et ufortjent dårlig rykte som vi vil til livs! Lær om historien bak laktat og anaerob terskel og om noen av laktat sine viktige og spennende funksjoner i kroppen. 


Følg oss i sosiale medier på @prestasjonsprat 


Referanse artikler: 

Proia, P.; Di Liegro, C.M.; Schiera, G.; Fricano, A.; Di Liegro, I. Lactate as a Metabolite and a Regulator in the Central Nervous System. Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 1450  

https://www.mdpi.com/1422-0067/17/9/1450  


Barros, L. F. (2013). Metabolic signaling by lactate in the brain. Trends in Neurosciences, 36(7), 396-404

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166223613000635  


Ferguson, B.S., Rogatzki, M.J., Goodwin, M.L. et al. Lactate metabolism: historical context, prior misinterpretations, and current understanding. Eur J Appl Physiol 118, 691–728 (2018). https://doi.org/10.1007/s00421-017-3795-6  

https://dx.doi.org/10.1007/s00421-017-3795-6 

Flere episoder