Prestasjonsprat

del

Laktat

Season 1, Ep. 20

Laktat er noe vi snakker om, måler og forsøker å benytte i daglig treningsarbeid, særlig når det gjelder såkalt terskeltrening.

Blant trenere, mosjonister og idrettsutøvere omtales ofte konseptene rundt laktat-terskel og anaerob terskel litt feil, sannsynligvis fordi fysiologien er mer kompleks enn vi klarer å ta innover oss. I tillegg har laktat, eller "melkesyre", har fått et ufortjent dårlig rykte som vi vil til livs! Lær om historien bak laktat og anaerob terskel og om noen av laktat sine viktige og spennende funksjoner i kroppen. 


Følg oss i sosiale medier på @prestasjonsprat 


Referanse artikler: 

Proia, P.; Di Liegro, C.M.; Schiera, G.; Fricano, A.; Di Liegro, I. Lactate as a Metabolite and a Regulator in the Central Nervous System. Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 1450  

https://www.mdpi.com/1422-0067/17/9/1450  


Barros, L. F. (2013). Metabolic signaling by lactate in the brain. Trends in Neurosciences, 36(7), 396-404

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166223613000635  


Ferguson, B.S., Rogatzki, M.J., Goodwin, M.L. et al. Lactate metabolism: historical context, prior misinterpretations, and current understanding. Eur J Appl Physiol 118, 691–728 (2018). https://doi.org/10.1007/s00421-017-3795-6  

https://dx.doi.org/10.1007/s00421-017-3795-6 

Flere episoder

9/30/2020

Forbrenning - brutt ned!

Season 1, Ep. 28
I denne episoden ønsket vi å ta en liten gjennomgang av hvordan forbrenningen fungerer med hensyn til de store næringsstoffenevåre. Episoden er ment til å gi deg litt bakgrunnskunnskap for å forstå mer av hvordan kroppen nyttiggjørseg av næringsstoffer, samtidig som den også gjør det lettere for deg å forstå innholdet i fremtidige episoder om idrettsernæring og kosthold generelt. Vi snakker om karbohydrat,- fett- og proteinmetabolismenog skviser inn et par myteknusere om forbrenning også. Lytt til episoden og få litt kjøtt på beinet for å forstå hvordan du kan og bør forholde deg til ulike ernæringsstrategier og kostholdskunnskap som blir tatt opp utover høsten og vinteren. Vi gleder oss til det! Underveis i episoden snakker vi om å kanskje legge ut noen linker som kan bygge oppunder det vi går gjennom og er til hjelp for deg som ønsker å enten gå dypere til verks (artiklene) eller få en repetisjon til (YouTube). Disse finner du under her. Sjekk ut cell-respiration song som vi brukte da vi studerte idrettsbiologi!Følg oss på @prestasjonsprat!Karbohydrat:Mul, J. D., Stanford, K. I., Hirshman, M. F., & Goodyear, L. J. (2015). Exercise and Regulation of Carbohydrate Metabolism.Progress in molecular biology and translational science,135, 17–37.https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2015.07.020https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4727532/Fett: Jeukendrup et al. (1998). Fat metabolism during exercise: A review. Part II. Regulation of metabolism and the effects of training. Int. J. Sports. Med.(19)293-302https://www.zaggini.com/old/media/fat-metabolism-during-exercise-a-review-part-ii_32.pdfProtein:Tipton, K. D., Hamilton, D. L., & Gallagher, I. J. (2018). Assessing the Role of Muscle Protein Breakdown in Response to Nutrition and Exercise in Humans.Sports medicine (Auckland, N.Z.),48(Suppl 1), 53–64.https://doi.org/10.1007/s40279-017-0845-5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5790854/YouTube:Fett 1:https://www.youtube.com/watch?v=i0kHf_5s3J8Fett 2:https://www.youtube.com/watch?v=u5VmmOji1hoFett 3:https://www.youtube.com/watch?v=6YV0bHzHAfwKarbohydrat:https://www.youtube.com/watch?v=2f7YwCtHcgk&list=PLbKSbFnKYVY3iv3oH0dFv14x1QrpYropwCell respiration song!:https://www.youtube.com/watch?v=3aZrkdzrd04Protein:https://www.youtube.com/watch?v=ppqpUVaasNc