Prestasjonsprat

del

Den kvinnelige idrettsutøver

Season 1, Ep. 13

Eirik og Melina diskuterer hvilke forskjeller det er i de sportslige og økonomiske premissene, som kvinnelige og mannlige utøvere skal gjøre jobben sin under, med tanke på sponsorpenger, lønninger og premiepenger. Kan menn og kvinner konkurrere mot hverandre? Disse temaene har blitt diskutert rimelig hett i Nossum-Magulas heimen, og Melina kaster ut en brannfakkel til mannlige trenere som trener kvinner. De to idrettsfysiologene går gjennom noen av de mest sentrale fysiologiske forskjellene mellom kjønnene som resulterer i fysiske forskjeller rent idrettslig og de svarer på en rekke lytterspørsmål om det å trene kvinner, menstruasjonssyklus og treningseffekt, menstruasjon og prestasjon med mer.



Her er litteratur til noe av det som blir tatt opp:



Edvardsen et al (2013). Reference Values for Cardiorespiratory Response and Fitness on the Treadmill in a 20-to 85-Year-Old Population.


https://www.researchgate.net/publication/234050494_Reference_Values_for_Cardiorespiratory_Response_and_Fitness_on_the_Treadmill_in_a_20-to_85-Year-Old_Population



Burrows & Bird. (2000). The Physiology of the Highly Trained Female Endurance Runner.


https://www.researchgate.net/publication/12277230_The_Physiology_of_the_Highly_Trained_Female_Endurance_Runner



Reichchi et al. (2009). Athletic Performance and the Oral Contraceptive.


https://www.researchgate.net/publication/26331806_Athletic_Performance_and_the_Oral_Contraceptive



Wickström-Frisén et al. (2017). Effects on power, strength and lean body mass of menstrual/oral contraceptive cycle based resistance training


.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26558833



Mountjoy et al. (2014).

IOC consensus statement: beyond the Female Athlete Triad—Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S)


https://bjsm.bmj.com/content/48/7/491.short



Vandbakk et al. (2017). Effects of upper-body sprint-interval training on strength and endurance capacities in female cross-country skiers

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172706

Flere episoder