Plan B-podden

Share

#5 Barn, blöjor & befolkning

Season 1, Ep. 5

Det här med barn i förhållande till klimatkrisen är en komplex nöt att knäcka. Vissa säger att det värsta vi kan göra för klimatet är att bli föräldrar, men stämmer det verkligen? Maria Soxbo och Emma Sundh vänder och vrider på barn & klimat-frågan och snackar allt från ohållbara nyköpsnormer bland småbarnsföräldrar till befolkningsfrågan ur ett globalt perspektiv, rätten till preventivmedel och kraften som finns hos de som verkligen, verkligen vill utöka sin familj. Vi pratar också om barnens rätt att vara barn, samtidigt som de behöver få veta vad som händer med klimatet.


I Plan B-podden vill vi utforska hur livet 2.0 kan bli. Det göttiga livet efter omställningen, som håller sig inom planetens gränser och där normer och status bygger på helt andra värden än pengar, flashiga prylar och flotta yrkestitlar. Om vi fabriksåterställer världen och börjar om, vad ska vi då satsa på för att plan B-livet inte bara ska bli hållbart utan till och med bättre än det fossilstinkande plan A-livet?


I #5: Barn, blöjor & befolkning pratar vi om barnens rätt till en vettig framtid, om att aldrig, aldrig ge upp när ens barn är i fara och hur vi som föräldrar kan ge nästa generation en smooth resa in i livet inom planetens gränser genom att vänja dem tidigt vid en hållbar livsstil. Vi får verktyg till klimatsnacket med kidsen med hjälp av Frida Berry Eklund som skrivit boken "Prata med barn om klimatet" och så tar våra egna barn över poddmikrofonerna för en stund.


PODDARE Emma Sundh & Maria Soxbo


KONTAKT Mail, Facebook & Instagram.


SAMARBETSPARTNER Hyber, som är en hyrtjänst för gravid- och barnkläder och andra barnrelaterade produkter. Hyber hjälper oss föräldrar att spara pengar, förrådsutrymme och att se oss själva som användare istället för ägare – hurra!


MUSIK Elias Åkesson (från Elias & the Wizzkids)


More Episodes