Pingst Relationer

Share

Förlåtelse

Season 1, Ep. 3

Förlåtelse och försoning är inte samma sak. Vad är anledningarna till att vi inte förlåter och vad gör det med oss? Vad är förlåtelse och hur förlåter man egentligen? Vad säger bibeln om stegen i förlåtelseprocessen? Kan man förlåta även om den andre inte ångrar sig? Kan man förlåta även om det inte finns något hopp om försoning? Hur kan jag släppa taget om det där som hände mig?

More Episodes