Perspektiv - med Per Grankvist

Share

112. Om skogens klimatpåverkan - med Stig-Olof Holm

Ep. 112

I omställningen till ett samhälle när vi inte längre släpper ut några växthusgaser måste vi byta ut många av de material vi känner till idag mot andra material. Och skogen tycks vara källan till de flesta sådana nya material. Fler hus ska byggas av trä. Plastförpackningar ska ersättas av papper. Bomull ska ersättas av träfibrer. Fossila bränslen av lut, en restprodukt från massaindustrin. 


Frågan är om skogen räcker, och hur vi bör vårda den för att maximera upptaget av växthusgaser? Om någon kan svara på det är det Stig-Olof Holm, Universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet. 


Jag mötte honom för att prata om skogens roll i klimatomställningen. Hur hållbar är den svenska skogen och vad tycker han att man borde göra för att sköta den på det optimalaste sättet för att nå klimatmålen?


Holms rekommendationer:

Skogslandet : en granskning - Lisa Röstlund 

Global Warming of 1.5 ºC - IPCC

A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests - Stig-Olof Holm, 

Allt jag lärt mig av träden - Suzanne Simard

Mats Hagners naturkulturmetod


Programledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. 

"Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden


More Episodes

 • 124. Om att hantera oro och ångest - med Anna Kåver

  42:31
  Det är inte så konstigt att oroliga tider med inflation, krig och extremväder ger upphov till oro i kroppen. Därför tänkte jag att det kunde vara bra att reprisera ett avsnitt från 2021, när jag hade nöjet att träffa Anna Kåver som är psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.År 2020 var ett orons år. Vi oroade oss för att bli smittade, för att bli avskedade, för att inte kunna träffa andra och tusen andra saker. En del saker var det bra att oroa sig för förstås, andra… inte riktigt lika bra. I perioder är det lätt att bli överväldigad, vare sig det är pandemi eller inte. I slutet av året hittade jag en formulering om denna känsla som fastnat. “Oro kan vara både giftig och klok.” Det skriver Kåver i sin bok “Oro - att leva med tillvarons ovisshet”. I det här avsnittet ger hon perspektiv på vad oro och ångest egentligen är för något, ur ett psykologiskt, biologiskt, filosofiskt och samhälleligt perspektiv. Det är kunskap vi behöver för att förstå och hantera vårt förhållande till det för att kunna leva fullt ut. Vi talar bland annat om hur oron kan visa sig på olika sätt, och hur en behandling hos terapeuten ser ut, om varför vi doomscrollar för att försöka förstå världen, om komikern David Sundins frånvaro av ångest och den förvånande slutsatsen om att den här podden tränar förmågor som hjälper dig minska ångest!Bokrekommendationer:Hjärnan - Lars Olsson, Anna Josephson. (finns på bibliotek)Olyckliga i paradiset : varför mår vi dåligt när allt är så bra?- Christian Rück.  Makeovermani - Thomas Johansson (finns på bibliotek)Programledare: Per Grankvist. Producerare: Jens Back & Andrea von Essen. Klippning: Hanna Brandén. Mixning: Stray Dog Studios."Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden
 • 123. Om den skenbara konflikten mellan vetenskap och religion - med Antje Jackelén

  01:06:07
  Vilka är argumenten för att vara religiös i vår rationella tid? Det spirituella verkar vid en snabb blick vara lös och oklar materia jämte vetenskapens konkreta fakta. Men trots att de religiösa institutionernas plats i samhället uppenbarligen försvagats de senaste decennierna så tycks det spirituella behovet hos befolkningen vara oförändrat. Den förre ärkebiskopen Antje Jackelén ägnade en stor del av sin akademiska karriär åt kopplingen mellan religion och vetenskap, tro och fakta. Hennes förmåga att resonera kring religionens roll i vår tid och det sätt hon gör det på har alltid imponerat på mig. Därför blev jag glad när hon under sin tid som ärkebiskop tackade ja till att medverka och bjöd mig till Uppsala.I vårt samtal talar vi om relationen mellan religion och vetenskap, om ateism och konsumism, Luthers idé om att det du fäster sin hjärta till är vad som är din Gud och konstaterar bland annat att svenskarna tycks vara sekulära i tanken men inte i sina handlingar. Jackeléns bokrekommendationerLiv 3.0 : att vara människa i den artificiella intelligensens tid - Max Tegmark. Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde - Jonna Bornemark.  Sedd men osedd: om folkkyrkans paradoxala närvaro inför 2020-talet - antologi Programledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. Programmet är en repris från 2019."Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden
 • 122. Hormonernas påverkan på kroppen - med Martina Johansson

  42:47
  En karta över hur olika hormoner styr olika funktioner i kroppen ser lika komplex ut som en karta över Londons tunnelbana. Alla människor är därför hormonella - det styr hur vi mår och hur vi känner oss. Intressant nog är forskningen fortfarande relativt mycket i sin linda, och några av de stora framstegen på området har gjorts så sent som under de senaste decennierna. Eller för att sätta det i perspektiv: när bantning och lightprodukter slog igenom på allvar på 1980-talet hade man väldigt lite kunskap om hur det egentligen funkade. Man pratade om kalorier och man pratade om att röra sig, men även om två personer åt samma sak och rörde sig på samma sätt verkade de få olika effekter på deras kroppar?Idag vet vi att hormoner är en del av förklaringen till det. Så för att förstå mer om det vände jag mig till Martina Johansson, författaren till Hormonstark och flera andra böcker om förebyggande hälsa. Till vardags är hon doktorand på Linköpings Universitet, vid institutionen för hälsa, medicin och vård. Från början civilingenjör inom bioteknik från Chalmers Tekniska Högskola, där hon numera föreläser om kroppens hormonella system, och en välkänd röst i biohacking-kretsar i Sverige.I avsnittet pratar vi om vad vi egentligen vet om hormoner, om hur de påverkar oss och hur vår kost därmed går att koppla till hur vi mår. Johansson förklarar också inflammationsteorin, problemet med kolhydrater, östrogendominerad fettlagring och resistent stärkelse, bland mycket annat. Johnssons bokrekommendationer:The Art and Science of Low Carbohydrate Performance - Jeff Volek, Stephen PhinneyDeep nutrition - Catherine ShanahanMetabolic Autophagy: Practice Intermittent Fasting and Resistance Training to Build Muscle and Promote Longevity - Siim LandProgramledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. Programmet är en repris från 2021."Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden
 • 121. Om synen på brist och överflöd under 500 år - med Carl Wennerlind

  46:23
  Att något finns i begränsad upplaga är fint. Uppmärksamheten kring limited editions, från exklusiva drop som Supreme till H&Ms designsamarbeten eller saker som inte egentligen inte är så begränsade, som Omega och Swatchs hypade samarbete Moonswatch, säger något om hur självklart vi betraktar tillgången på allt möjligt nuförtiden.Mänsklighetens utveckling de senaste 500 åren är en berättelse om hur vi gått från knapphet till överflöd. Idag förutsätter vi att allt vi vill ha ska finnas tillgängligt för oss. Motsatsen är uppseendeväckande och exklusiv. Det har fått mig att intressera mig för knapphetens logik och hur vårt förhållande till brist och tillgång har påverkat vårt sätt att tänka genom århundraden. Det här är också något som upptagit Carl Wennerlinds uppmärksamhet under lång tid.Wennerlind är professor vid Columbia University i New York där han intresserat sig för europeisk historia med fokus på idéer och pengar, och särskilt hur vi resonerat kring pengar, samt förhållandet mellan ekonomi och naturen. Han har även skrivit en bok tillsammans med Fredrik Albritton Jonsson som handlar om just brist och synen på brist från kapitalismens början till vår tid, antropocenens tid. Den heter Scarcity - A History from the Origins of Capitalism to the Climate Crisis. Det här blev ett samtal om hur synen på brister och överflöd genom århundradena, hur filosofer påverkat ekonomer och hur gamla idéer aldrig dör utan verkar återkomma med jämna mellanrum.Programledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. "Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden
 • 120. När minnet sviker. Vad vet vi om demens, Hedvig Söderlund?

  49:59
  Ibland glömmer jag var jag lagt något. Jag har förmodligen tänkt på något annat samtidigt, kanske också lyssnat på en podd och så har jag gjort något som varit så automatiserat att det inte lämnat ett enda spår. Det här är ett beteende som är långt ifrån att vara dement, men samtidigt kommer demens gradvis och det är så vanligt att Världshälsoorganisationen WHO kallat demens för en av framtidens stora folksjukdomar. På senare tid har jag också haft allt fler vänner som förlorat sina föräldrar till dimman. Och sorgen de känner över att inte längre känna igen sina föräldrar, eller över att föräldrarna inte längre vet vilka de är, har gjort att jag blivit nyfiken på denna lite svårgreppbara sjukdom.Ingen är väl bättre att vända sig till då än Hedvig Söderlund, insåg jag. Hon är professor i psykologi vid Luleå tekniska universitet och har tidigare varit föreståndare för Uppsala Memory Lab vid Uppsala universitet. Hon har forskat på minnet och hur hjärnan fungerar i många år. Hon har även skrivit boken “När hjärnan sviker : om livet med demens.” Vårt samtal kom att handla om tidiga tecken på demens, hur man pratar med läkare för att utreda anhöriga och hur man kan nå fram till personer med demens när både minne och språk sviker dem.Programledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. "Perspektiv” är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden
 • 119. En gång hästtjej, alltid hästtjej. Hur kan stallkulturen sätta sådana spår, Moa Matthis?

  58:26
  Vad är det med hästtjejer egentligen? Jag har alltid sett det som en väldig merit att någon har erfarenhet från att tagit hand om en häst, och det är förklaringen till att så många av våra anställda på Vad Vi Vet har hästbakgrund. För mig har det handlat om att de visat att de kan ta hand om något, att de accepterat att de måste åka flera mil till ett stall tidiga lördagsmorgnar och bokstavligt talat göra skituppgifter som att mocka. I stallet har de behövt underordna sig vanor och strukturer men samtidigt övervinna en massa saker för att sitta på hästryggen och vara den som har kontroll.Att erfarenheten format de som varit i stall som tonåringar har jag märkt i många sammanhang, och flera av dem återvänder som vuxna och börjar rida igen. En som skrivit och funderat på detta är Moa Matthis. Hon är kulturskribent och lektor på Konstfack och var en av författarna till en essäsamling som kom ut kring sekelskiftet, med namnet “Över alla hinder”.Så vilka hinder krävs det att man överkommer? Och vad gör det med självuppfattningen och formandet av synen på sig själv och andra när man betraktar sig själv genom en stallspegel eller ett hästöga? Det pratade vi om.Matthis bokrekommendationer:Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life - Peter Godfrey-Smith Sounds Wild and Broken - David George HaskellProgramledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. "Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden
 • 118. Om Portugals bortglömda imperium - med Henrik Brandão Jönsson

  50:49
  I hundratals år var tyskan det självklara andraspråket i Sverige. Fint folk kunde förstås också franska eftersom det förknippades med diplomati, kungligheter och kultur. Engelskan kom att bli kapitalismens språk, framför allt om man ville handla med Amerika. Efter andra världskriget blev engelskan dominerande, inte minst för att det var ett segrarspråk, men också på grund av den stora mängd amerikanska kultur som vi exponerats till efter kriget. Det här påverkar förstås också vår världsbild. Om man inte kan några andra språk så kan man inte heller ta in dem.Därför är det portugisiska inflytandet på världen okänt för många av oss, något jag märkt inte minst på min egen begränsade kunskap. Min svägerska kan portugisiska och har därför en vidare horisont än jag. Min kollega Rafaela har rötter i Brasilien och det innebär att hennes perspektiv inte är så eurocentriskt som mitt, vilket berikar hennes resonemang. Så hur ska man förstå de portugisiska influenserna i världen? År 2020 släppte Henrik Brandão Jönsson, Dagens Nyheters korrespondent i Latinamerika, boken Där solen aldrig går ned, i vilken han ger en rik och komplex bild av länder som formats av portugisiskt inflytande och hur det påverkat deras identiteter som nationer. Han är stationerad i Rio de Janeiro sedan drygt 20 år och vårt samtal kom att handla om vad som skiljde den portugisiska kolonialismen från exempelvis den brittiska, om den brasilianska slavhandeln som var så omfattande att den får den amerikanska slavhandeln att nästan bli ett avrundningsfel och om hur Brasiliens nyvunna självkänsla påverkar Portugal idag.Brandão Jönssons Bokrekommendationer:Conquerors - Roger Crowley The First Global Village - Martin PageEscravidão - Laurentino Gomes Programledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. "Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden
 • 117. Vad är problemen med långvarigt sittande, Elin Ekblom Bak?

  44:50
  Du har säkert hört att man inte borde sitta så mycket, men varför? Och att man borde röra på sig mer, men vilka effekter kan man egetligen räkna med då? Kommer de bums eller tar det lång tid? Och är det lika bra för alla att röra på sig mer? Elin Ekblom Bak är lektor på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, med inriktning på folkhälsa och fysisk aktivitet, och hon har undersökt svenskarnas kondition och rörelsemönster.Jag bjöd in henne till studion för att prata om mitt och ditt sittande, om vilka negativa konsekvenser det får för vår kondition, om den hälsoklyfta som blir allt tydligare mellan olika grupper i samhället och de enskilt starkaste faktorerna för att ha en god hälsa och leva ett långt liv.Ekblom Baks rekommendationer:Momo eller kampen om tiden : en sagoroman  - Michael EndeHistorietidningarLars Keplers deckarserieProgramledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. "Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden
 • 116. Om svensk svart historia, med Amat Levin

  56:49
  Amat Levin har under flera år intresserat sig för svart historia, och inte minst den svarta historien i Sverige. När vi på Vad Vi Vet lät svenska folket rösta på årets Allmänbildare 2023 var det han som fick överlägset flest röster. Och det är inte så konstigt. Hans bok “Svart historia” har hjälpt många att upptäcka en del av vår historia som vi glömt bort, men också att se världshistorien ur ett annat - icke-vitt perspektiv.Därför var det en självklarhet att bjuda in honom till Perspektiv! Vårt samtal spänner över många områden, från hur det svenska språket förändrats, hur den amerikanska svarta historien påverkar oss och vilket pris svarta afrikaner fick betala för svenska ambitionerna att bli en kolonial stormakt.Levins bokrekommendationer:Svarta Saint-Barthélemy : människoöden i en svensk koloni 1785-1847  - Fredrik ThomassonThe state of Africa -  Martin Meredith. Kung Leopolds vålnad : om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika - Adam HochschildEn storm kom från paradiset - Johannes AnyuruProgramledare: Per Grankvist. Producerare: Andrea von Essen. Klippning: Jens Back. Mixning: Stray Dog Studios. "Perspektiv" är en podd från Vad Vi Vet - tjänsten som hjälper dig bli allmänbildad med minimal ansträngning. #perspektivpodden