Pappa/Chefpodden

Share

#15 Intervju med Vilhelm Hanzén

Season 2, Ep. 2

Du måste lyssna på intervjun med Vilhelm Hanzén, ägare och grundare till Gul PR, men främst pappa till Gillis. Hur balanserar man livet med karriär, eget företag och full kalender med att varannan vecka vara ensamstående förälder? Vi pratar om att mäta balansen i energi in och ut istället för i timmar, samt om att kunna se glaset som halvfullt istället för halvtomt.