PalestinaPodden

Share

En rörelse med många röster

Season 1, Ep. 3

Johanna pratar engagemang med Olle Katz från Jipf, Judar för israelisk-palestinsk fred. Olle berättar varför han jobbar för en rättvis fred mellan palestinier och israeler, och om sin resa till Palestina.


PalestinaPodden har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Läs mer på: www.fba.se/stod. Det är Palestinagrupperna i Sverige som ansvarar för innehållet.