PalestinaPodden

Välkommen till Palestinagruppernas podcast med spännande gäster och samtal som går på djupet.


PalestinaPodden har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Läs mer på: www.fba.se/stod. Det är Palestinagrupperna i Sverige som ansvarar för innehållet.

Johanna Wallin

Projektsamordnare, Palestinagrupperna i Sverige

Anna Wester

Generalsekreterare, Palestinagrupperna i Sverige

Per Anders Skytt

Vice ordförande, Palestinagrupperna i Sverige