Share

Otypiskt

En podcast om föräldraskapet till barn med neuropsykiatriska diagnoser

En podcast om hur livet kan se ut för oss föräldrar med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, ADD, autism, språkstörning eller Tourettes. En sanningsenlig inblick bakom kulisserna i npf