Opraktiskt

Share

Sjukdom

Season 2, Ep. 2

Vad är mer opraktiskt än sjukdom? Varför blev just jag sjuk? Och vad händer när sjukdomen flyttar in i ens liv och bestämmer sig för att stanna? I det här avsnittet samtalar filosofen Eva Schwarz med Ylva Skogh, leg. sjuksköterska och njursviktskoordinator på Njurmottagningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och med etnologen Martin Gunnarson om sjukdomens mening om hur smärterfarenheter både kan avbryta ens livspraktik och öppna upp för nya sätt att leva. De talar om olika stadier av en sjukdomsprocess, om förnekelse, acceptans, och om förståelsen av en möjlig ”ny hälsa” i sjukdomen. Till slut reder de ut vad Nietzsche menar med att ”hälsa är en fördom, en feghet och kanske ett utslag av subtilaste barbari och efterblivenhet.” 

More Episodes