Share

cover art for Sara Fridh

Öppna Malmö

Sara Fridh

Season 2, Ep. 3

Sara Fridh är landskapsarkitekt och programansvarig för Malmö stads lekplatser. Lekplatserna, Lekparker och Lekstråk är gratis mötesplatser där alla är välkomna. Det skapar en stolthet för hela staden och området som de byggs i. De ska finnas i hela staden, i alla stadsdelar och ses som en självklarhet i uppbyggnad av nya områden i Malmö när staden växer.


Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna Malmö.


Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.

I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.

More episodes

View all episodes

 • 4. Mustafa Dikec

  25:06
  Mustafa Dikec är författare och professor Urbana studier och har länge studerat urbana upplopp i bland annat Frankrike. Hans intresse för Sverige startade kring upploppen i Husby 2013, där han i många år har forskat för att försöka förklara och förstå motiven och orsakerna kring händelserna. Mustafa berättar att inte alla upplopp kan förklaras på samma sätt, men att det finns några gemensamma nämnare i grunden så som ojämlikhet, polarisering, exkludering, diskriminering och även polisvåld. Denna intervju hålls på engelska.Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna MalmöÖppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.”
 • 2. Anette Möllerström

  23:52
  Anette Möllerström är basketprofil i Malbas och tidigare elitidrottare. Många idrottsföreningar vill vara tillgängliga och vara där barnen är. Idrotten spelar en viktig roll för den gemenskap och inkludering som den bidrar till, där en av de största svårigheterna idag är att få tag i medel för att stötta upp föreningarna så de kan anställa tränare och utveckla verksamheten för att kunna nå ut till fler. Föreningslivet är alldeles för viktigt för att vara beroende av endast ideella krafter.Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna MalmöÖppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.
 • 1. Anjali Haryana

  21:35
  Anjali Haryana är projektledare Malmö mot Diskriminering och är indisk men uppvuxen i Sverige. Anjali har länge haft tankar och drivit frågorna kring identitet och tillhörighet. Vad innebär det att vara inkluderad? Vad innebär det att vara exkluderad? Hon menar att man måste våga titta inåt och göra en självreflektion för att kunna samla kraft och agera utåt. Vi måste även skapa fler möten där vi kan fostra en dialog som handlar om sakfrågor, där vi vågar mötas i våra olikheter, för det är i olikheterna som tillhörigheten också kan främjas.Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna Malmö.Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.
 • 7. Maria Dexborg

  22:27
  Maria Dexborg är viceordförande i afrosvenskarnas forum för rättvisa. Maria har en stark förankring i civilsamhällets organisationer och driver kampen mot rasism och diskriminering på olika plattformar, både på lokal, nationell och internationell basis. Maria utsattes själv rasism som barn men det var när hon blev mamma och såg liknande bemötande av hennes dotter som hon verkligen ville göra skillnad med barnen i fokus. Rasismen får inte förminskas eller normaliseras då gör det så att barnen lägger det på sig själva.Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna Malmö.Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.
 • 6. Omid Mahmoudi

  15:11
  År 2011 flydde Omid Mahmoudi till Sverige. Efter hans ankomst har han släpp böckerna ”Oskyldiga brottslingar” som handlar om hans historia och ”Den förlorade generationen” som belyser kvinnors situation i Afghanistan. Omid Mahmoudis arbete har blivit uppmärksammat med olika priser och stipendium i Sverige och hans otroliga drivkraft har lett till att han startade ”Ensamkommandes Förbund” 2012 och mötesplatsen ”Otto” i Malmö. Med kraft och glöd har han hjälpt främst ungdomar, men även barn & vuxna, till ett bättre liv och framtid.Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna Malmö.Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.
 • 5. Chris Schenlaer

  20:56
  Det grundläggande med att vara människa är att se och bli sedd. Den som inte ser förlorar sin medmänsklighet. Den som inte blir sedd förlorar sin identitet och osynliggörandet är ett mycket effektivt verktyg för att förtrycka. Därför måste vi tillsammans arbeta för synliggörande av alla dem som inte syns och skapa mötesplatser, där vi möts och delar upplevelser, berättelser och kultur. Chris Schenlaer är verksamhetsledare på inkonst och har tidigare jobbat med kultur i många olika former, bland annat med Pridefestivaler både i Malmö och Köpenhamn och hon har också varit man.Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna Malmö.Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.
 • 4. Nicolas Lunabba

  24:46
  Det är viktigt att känna att man kan påverka sin egen tillvaro på lokalt plan och utifrån lokala behov med praktisk handling. Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig för Helamalmö där de jobbar för Socialhållbarhet och rättvisa i det så kallande utsatta områden.Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna Malmö.Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.
 • 3. Mira Kelber

  15:54
  Att leva med arvet och minnen från förintelsen präglar även hennes vardag idag. Mira Kelber är ung judinna och dotter till en överlevare. Hon är uppvuxen i Malmö där hon själv möter på antisemitism idag trots att det gått över 80 år sedan Kristallnatten.Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande människor som på olika sätt arbetar för ett mer inkluderande samhälle. Samtalsledare är Karin Karlsson, till vardags programchef på Malmö Live Konserthus och nu också programansvarig för Öppna Malmö.Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.I podden möter du inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö. Missa inte Öppna Malmö utställningen: https://malmo.se/Oppna-Malmo/Utstallning.html.