Opecast

 • 57. Jakso 57: Nuoret ja hyvinvointi

  32:36
  Vieraana tällä kertaa lukion opiskelijat Essu ja Jaakko. Keskustelemme nuorten hyvinvoinnista ja siitä kuinka voisimme sitä parantaa. Aiheita mm.Kuinka nuoret oikein voivat tällä hetkellä?Millaiset asiat aiheuttavat pahoinvointia ja kuinka niitä voitaisiin muuttaa paremmaksi?Mitkä asiat tuovat hyvinvointia nuorille?Kuinka vaikuttaa lukion arkeen ja käytänteisiin? Mitkä ovat parhaimmat tavat vaikuttaa?Wilman oikeanlainen käyttäminenKuuntele myös millaisia terveisiä nuoret lähtettävät lomalaitumille kirmaaville opettajille.Saavutettavuusasiakirja
 • 56. Jakso 56: Laatu ja teknologia

  45:23
  Tällä kertaa vieraana Kuopion lukiokoulutuksen päällikkö Jukka Sormunen. Hänen kanssaan keskustelemme teknologian mahdollisuuksista laatutoiminnan toteuttamisessa. Keskustelussa mm.Mihin laatujärjestelmä kannattaisi rakentaa?PowerBi laatumittariston havainnollistajana.Laatu ja tekoäly.Saavutettavuusasiakirja
 • 55. Jakso 55: Abitti 2 tulee, oletko valmis?

  49:00
  Opecastissa vieraina ylioppilaslautakunnan abittigurut Matti Lattu ja Thomas Vikberg keskustelussa Abitin tulevista uudistuksista. Millainen tiimi abittia kehittää?Kuinka päättyneet ylioppilaskokeet menivät?Abitti 2. Mikä se on ja miksi siihen ollaan siirtymässä?Tuleeko Abitti 2:een toiminnallisia muutoksia opiskelijalle?Millainen on ylioppilaskoe teknisesti tulevaisuudessa?Mitkä ovat tällä hetkellä Abitti 2:n suurimmat haasteet?Millaista valmistautumista Abitti 2 vaatii lukioilta?Onko abitti 3:n ideoita jo olemassa?Saavutettavuusasiakirja
 • 54. Jakso 54: Lukion laatujärjestelmä

  36:51
  Mukana keskustelussa Kallaveden lukion rehtori ja Laatuapila -hankkeen jäsen Ensio Vatanen. Keskustelemme siitä mikä laatujärjestelmä oikein on ja kuinka se toimii.
 • 53. Jakso 53: Laatukäsitteet

  36:35
  Jarkon ja Timon vieraana on laatuhankkeessa työskentelevä Oski Vidgren. Aiheina mm:Mistä me puhumme kun puhumme laatujärjestelmästä tai laadusta ylipäänsä?Laatutekijä ja sen kaksi eri muotoa: laadun rakennetekijä ja prosessitekijäLaadun arvioinnin käsitteet: Laatukriteeri, laatuindikaattori ja laatumittariTaustajärjestelmät: Laadunkehittämisjärjestelmä, laadunarviointijärjestelmäMitä hyötyä tästä kaikesta on?Saavutettavuusasiakirja
 • 52. Jakso 52: Laatu ja tekoäly

  22:14
  Timo ja Jarkko käyvät läpi viimeaikaisia tekoälyuutuuksia ja keskustelevat kuinka tekoälyä voisi hyödyntää lukion laatutyössä.Saavutettavuusasiakirja
 • 51. Jakso 51: Verkostomainen laatutyö

  36:30
  Mitä hyötyä on toteuttaa hanke verkostossa? Missä Laatuapilan hankkeessa tässä vaiheessa mennään. Mukana Jarkon ja Timon kanssa keskustelemassa verkostohankkeen toimijat Kuopiosta Päivi Kiiski, Hämeenlinnasta Jouko Töyry, Lahdesta Tero Matkaniemi ja Jyväskylästä Riikka Lahtonen.Saavutettavuusasiakirja
 • 50. Jakso 50: Ohjauksen uudet tuulet

  19:06
  Tällä kertaa keskustelemme opinto-ohjauksen uusista tuulista TUVAsta uraohjaukseen. Mukana keskustelemassa erityispedagogiikan, opinto ja uraohjauksen opiskelija Else Aalto ja IB-lukion opinto-ohjaaja Hanna Närhi. Ja tietysti vakiodudet Jarkko ja Timo.Saavutettavuusdokumentti löytyy täältä.
 • 49. Jakso 49: Laatutyön lähteillä Opetushallituksen juttusilla

  33:48
  Aloitamme Opecastissa lukion laatutyön käsittelyn keskustelemalla opetusneuvos Petri Lehikoisen kanssa, joka toimii yksikön päällikkönä mm. lukiokoulutuksen osalta. Mukana keskustelussa myös Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden yhteisessä verkostohankkeessa työskentelevä Kaisa Virolainen. Nyt uutena myös "Tekoälyuutiset".Keskustelussa mm. seuraavat aiheet:Miksei opetushallitukselta tullut valmista laatumallia? Tuleeko laadun toteutumisesta tulevaisuudessa arviointia tai valvontaa? Miten laatu määritellään? Onko olemassa lähdettä, jossa keskeiset laatukäsitteet määritellään? Onko laatu enemmän hallinnon vai oppijoiden ja opettajien asia? Onko opetushallituksella oma laatukäsikirja?Voisiko opetushallitus luoda kaikille yhteisen paikan, johon eri toimijat voisivat jakaa omia prosessikuvauksia ja laatumittareita? 
loading...