Share

cover art for Odds Podd ep2

ODDS PODD

Odds Podd ep2

Season 1, Ep. 2

Me kopler opp zoom, og evaluerar vår eigen innsats som podcasterar i førre episode, episod e1. Så ringer me til mor til Odd, Ellen, og høyrerlitt om kveding og hennar liv i folkemusikken. Temaet er framleis det same: Spelelista "Kveding frå Telemark" på Spotify.

More episodes

View all episodes

  • 3. Odds podd ep3

    01:10:41
    Det har gått ei stund. Det har blive hausten. Per Anders har teke sjansen på å setje seg i bilen og køyrt til Lambertseter for å avslutte denne særeigne podcasten på Lambertseter. Der sit me i same rom og fela kjem også fram heilt til slutt. Men før det tek me ein telefon til den andre mora tilknytt denne podcasten. No har me ikkje fleire mødre å ringe.