Share

cover art for Covid-forskning på Bærum sykehus og vurdering av akutt syke eldre

Nytt og nyttig

Covid-forskning på Bærum sykehus og vurdering av akutt syke eldre

Season 1, Ep. 2

NEWS2 er et mye brukt skåringsverktøy ved akutt sykdom, men har det også nytteverdi hos eldre med skrøpelighet? I denne episoden av Nytt og nyttig forteller Marius Myrstad om hvordan etableringen av COBRA-studien bidro med interessant informasjon om blant annet NEWS2 i Covid-19-pandemiens tidlige fase. Programleder er Peter Selmer Rønningen. Innholdet i episoden er tilgjengelig i tekstform her: Nytt og nyttig - Vestre Viken

More episodes

View all episodes

 • 11. Oppgaveglidning til pasientens beste – liten endring, stor gevinst

  16:49
  De fleste pasienter som kommer til CT-undersøkelse trenger en perifer venekanlye (PVK) for intravenøs kontrast. Polikliniske pasienter får denne lagt inn av radiograf på CT lab, men noen ganger kan den være vanskelig å legge inn. I de tilfellene må anestesipersonell tilkalles. Dette innovasjonsprosjektet på Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken har fått til en oppgaveglidning fra anestesipersonell til radiografer, som nå også legger inn de vanskelige PVK-ene, ved hjelp av ultralyd. Hør radiografene Anine Haug og Inger Espedal fortelle om denne oppgaveglidningen og hvilke positive effekter de har oppnådd. Programleder er Anne Bergland.
 • 10. Birkebeineres hjerter og risiko for atrieflimmer

  16:25
  Eivind Sørensen er overlege ved hjerteseksjonen på Bærum sykehus. I sin doktorgrad så han på hvordan langvarig utholdenhetstrening påvirket hjertet og hvordan dette var relatert til økt risiko for atrieflimmer. Programleder er Peter Selmer Rønningen.
 • 9. Leder an med forskning på forebygging av hjerte- og karsykdommer

  20:32
  John Munkhaugen leder forskningsgruppen NORCOR som er ledende nasjonalt innen forskning på forebygging av hjerte- og karsykdommer. I denne episoden av Nytt og nyttig får vi høre om etableringen og utviklingen av forskningsgruppa som er preget av et strategisk og langsiktig arbeid. Videre får vi høre om etableringen av Forskningsenheten ved Medisinsk avdeling på Drammen sykehus og hvordan forskningen bidrar inn i den kliniske driften ved sykehuset. Programleder er Peter Selmer Rønningen. 
 • 8. Er det sant at barn med ADHD kan trylle?

  23:38
  Dette var et av spørsmålene i en lang liste som en seksåring hadde med seg til utredningstime for ADHD hos psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I denne episoden av Nytt og nyttig forteller Anne Faugli om prosjektet der de involverte barn med ADHD som aktive medforskere, inspirert blant annet av dette møtet. Programledere er Ingrid Dønåsen og Anne Bergland.
 • 7. Først i verden: fjernstyrt CT i slagbehandling

  22:55
  Som første sted i verden tilbyr Hallingdal sjukestugu og Ringerike sykehus fjernstyrt CT-undersøkelse av slagpasienter og oppstart av slagbehandling utført av ambulansepersonell. Denne løsningen gir raskere diagnose og behandlingsstart for pasienter som bor langt fra sykehus. Hør om dette spennende forsknings- og innovasjonsprosjektet i denne episoden av Nytt og Nyttig, der Jørgen Ibsen forteller om forskningen rundt, og innføringen av, denne unike løsningen. Programledere er Ingrid Dønåsen og Anne Bergland. 
 • 6. Nasjonalt nettverk for bedre epilepsiomsorg

  20:27
  I denne episoden får du høre om forskning på epilepsi, der data fra alle personer i Norge født etter 1984 skal brukes for å gi svar på viktige forskningsspørsmål. Marte Roa Syvertsen ved Drammen sykehus leder EpilepsiNett, som er et nasjonalt nettverk av fagpersoner og forskere som jobber for evidensbasert epilepsiomsorg. Nettverket ble opprettet som en følge av Nasjonal hjernehelsestrategi og samler landets fremste ekspertise innen ulike profesjoner som jobber med epilepsi. EpilepsiNett har tre hovedarbeidsområder: registerbasert forskning, brukerstyrt epilepsioppfølging og kommunalt samarbeid. Programleder er Ingrid Dønåsen.
 • 5. Fremtiden er nå!

  32:21
  Vestre Viken HF er det første helseforetaket i landet der kunstig intelligens nå tas i bruk i stor skala til fordel for både pasienter og ansatte. Hvordan har det vært å jobbe i dette prosjektet og hvilke utfordringer har prosjektgruppen møtt på? I denne episoden av Nytt og nyttig kan du høre Bjørn Anton Graff og Line Tveiten fortelle entusiastisk om gjennomføringen av prosjektet og få en liten sniktitt inn i hva som er tenkt videre med KI i Vestre Viken. Programleder er Anne Bergland.
 • 4. Pasienten styrer epilepsioppfølgingen

  25:24
  Pasienter med epilepsi kan styre oppfølgingen ut fra behov istedenfor faste kalenderdatoer. Hvordan startet Vestre Vikens reise med å sette pasienten i førersetet for sin egen polikliniske oppfølging? I denne episoden av Nytt og nyttig kan du høre Marte Roa Syvertsen og Amund Leinaas fortelle om innføring av brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter. Dette prosjektet ble startskuddet for en spennende reise innen digital hjemmeoppfølging og mye av grunnen til at Vestre Viken er ledende på dette området i dag. Programleder er Anne Bergland.
 • 3. Den moderne MS-pasienten

  22:19
  Hvordan er det å få diagnosen multippel sklerose i dag? I sin doktorgrad undersøkte Cecilia Smith Simonsen hva som kjennetegner “den moderne MS-pasienten". I denne episoden av “Nytt og Nyttig” forteller hun blant annet om forskjellen på det å få en MS-diagnose før og nå, om fokus for forskning på MS fremover, og om hvordan det er å kombinere forskning og klinisk arbeid. Innholdet i episoden er tilgjengelig i tekstform her: Nytt og nyttig – Vestre Viken