Share

cover art for Industrieventyret Mo i Rana

Nordnorsk historie

Industrieventyret Mo i Rana

Season 2023

Etter krigen lå store deler av Nord-Norge i ruiner. Hus og hjem måtte gjenoppbygges. Men tyskernes ødeleggelser var bare en del av «problemet Nord-Norge». Hvordan skulle man få fart på den tilbakeliggende landsdelen og bringe den over i en ny tid?

Stortings- meldingen «Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge» ble lagt fram i 1951. Landsdelen skulle moderniseres gjennom en lang rekke tiltak klekket ut av landets ledende sosialøkonomer og teknokrater.

Nøkkelordene var industrialisering, spesialisering og urbanisering. Sjarken skulle skrotes til fordel for industri.


Vi intervjuer Geir Joar Valla på Nasjonalbiblioteket på Mo. Byen ble til som et resultat av etterkrigshistoriens industralisering. Vi får også høre Jarle Seljeli i et klipp hvor han forteller om da han arbeidet ved jernverket på 50-tallet.


Programleder: Jitse Buitink

More episodes

View all episodes

 • Da Adam hadde bart

  05:09
  I 1621 donerte Ingeborg Michelsdatter, hustru til en tidligere Vesterålen-prest, 300 riksdaler kontant til Bergen domkirke. Betingelsen var at kirken skulle sende en halv skjeppe mel årlig av renteinntektene «til de fattige og trengende i Vesteraalens distrikt i Norden». Halvlasten består av 6 tønner på 138.974 liter hver. Melet skulle fordeles «den ene tønne til Sortland Sund, den andre til Langenæs Vær, to tønner til Øxnæs Fjerding og to tønner til Tindens Fjerding». Nylig ble dette endret til 500 kg mel.Leveransene begynte i 1622. De første årene var tilskuddet trolig lønnsomt, men ettersom prisen på mel steg over tid, oversteg kostnadene langt rentene på kapitalen. Domkirken fikk derfor til slutt en årlig utgiftspost i forbindelse med stiftelsen. Domkirken ønsket i 1842 å avvikle hovedstaden og tilbød Øksnes herre, som den gang fikk melet, å ta 300 riksdaler mot at domkirken i fremtiden ble løst fra sine forpliktelser. Øksnes nektet og tok saken til retten. Med avgjørelsen fra Høyesterett av 15. september 1849 ble domkirken dømt til å videreføre avtalen.Meedvirkende Per Helge Nylund og Jitse Buitink
 • Sigvard Kihldal

  08:02
  1700-tallsprresten Sigvard Kihldal hadde både humoristisk og kunstnerisk talent.Per Helge Nylund ved Tromsø museum forteller om denne litt utenom det vanlige presten.
 • Fiskefabrikkskipet Hamburg

  13:18
  At malm var viktig for tyskerne har de fleste lært. Men at fisk var minst like viktig, snakkes det lite om. I denne episoden snakker vi om fiskeriene under krigen og fiskefabrikkskipet Hamburg.Under Lofotraidet 4. mars 1941 vurderte engelskmennene om de kunne slepe hightech-skipet Hamburg til England, men fant ut at det ble for farlig. Skipet ble derfor beskutt og senket ganske så dramatisk, og flere tyskere mistet livet.Med William Hakvaag og Jitse Buitink
 • Moderskipet Tsingstao

  09:03
  Tyske gaster på moderskipet Tsingsou kjeder seg i "verdens ræv" som de kaller Svolvær. De skaper ablegøyer med karneval og begynner å skyte med kanoner i fylla. De prøvde å skyte ned varden fra Blåtinden.På Lofoten Krigsminnemuseum er det en samling med minner fra Tsingsou. Hør den litt annerledes krigshistorien.Vi får også to historier om hvordan folk tok miner på land, hvor minene gikk av og mennesker mistet livet.
 • Murmanskfronten

  33:15
  Enorme mengder materiell og soldater bruker Kirkenes som innfallsport mot Murmanskfronten. Ved Lofoten Krigsminnemuseum har bestyrer William Hakvaag fargelagt flere bilder fra Kirkenes og fronten. Vi har besøkt han og snakker om Murmanskfronten, også kjent som Lista.Murmanskfronten eller Litsafronten, også benevnt Nordfronten, er en betegnelse på krigshandlingene og frontavsnittet mellom Tyskland og Sovjetunionen i det nordlige Finland og nordvestlige Russland under Annen verdenskrig. Frontlinjen strakte seg fra området ved den nåværende marinebasen nær utløpet av elven Zapadnaja Litsa i Litsafjorden vest for Murmansk, og ca. 3 mil sørvestover inn i daværende ingenmannsland.Murmanskfronten var den nordligste delen av Østfronten som strakte seg fra Barentshavet til Kaukasus. Kampene på dette frontavsnittet kan delvis sees som en del av Den finske fortsettelseskrigen.
 • Nordnorsk musikkidentitet Ep 6

  54:48
  Nordlendingere har kommet seg ut og opp i verdensscenen. Vi skal se om det er noe igjen fra det nordnorske kreolske musikkuttrykket når musikken kommer på Billboard i USA.
 • Nordnorsk musikkidentitet Ep 5

  48:55
  Bodøbølgen har vært et begrep som har vært brukt når det har kommet go musikk fra Bodø. Vi skal i denne episoden se om det faktisk har vært bølger, eller om det har vært en jevn strøm med kvalitetsmusikk fra Bodø.
 • Nordnorsk musikkidentitet Ep 4

  53:29
  I mange år slet norske hiphop-artister med å bruke norsk i låtene. Jorgen Nordeng, eller Joddski, eller Jørg1 snakker med programleder Jitse buitink om nordnorsk hiphop.
 • Nordnorsk musikkidentitet Ep 3

  51:45
  Sammen med Per Sundnes ser vi på nordlendinger som var på den tidlige verdensscenen.