Nord-Norge Rundt

Share

Inviterer Bent Høie til å se resultatet av å slippe inn smitte til Sør-Varanger

I Sør-Varanger kommune er importsmitten tre ganger høyere enn den lokale smitten. Ordfører Pål Gabrielsen ønsker å returnere reisende med positiv koronatest. Ifølge statssekretær Lars Jacob Hiim fra Justis- og beredskapsdepartementet kan personer ikke bortvises fra grensen.

-Sykehuset vårt er dimensjonert for lokalbefolkningen i Øst-Finnmark. Vi kan ikke fylle det Covid-19pasienter fra nabolandene.


Gabrielsen understreker at det er viktig for kommunen at det er flyt over grensen, slik at båter får gjort sine mannskapsbytter.

-Vi har god relasjon til våre naboer og det er viktig at samhandlingen oss mellom får fortsette, samtidig så ønsker vi ikke smitte.