Nord-Norge i verden

del

Kampen om havrommet

Season 2, Ep. 23

Norge er en havnasjon, og store deler av inntektene våre kommer fra havet. Nå vender stadig flere næringer blikket til havs. Men hvordan prioriterer man hvem som skal benytte havrommet?


I september la Senter for hav og Arktis frem rapporten ‘Sameksistens og bærekraft i det blå’ (PDF, 54 sider). Dette er den andre av tre rapporter som belyser problemstillinger og løsninger for utnyttelsen av det norske havrommet. 


Programleder Stein Vidar Loftås får besøk i studio av fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, og har med direktør for Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, på telefon.


Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Unni Pedersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Karlsen.


Flere episoder