Share

cover art for Jakten på risikokapital i nord

Nord-Norge i verden

Jakten på risikokapital i nord

Season 6, Ep. 18

Nordnorske gründere har et hav av gode ideer, og landsdelen har også mange pengesterke aktører. Men tilgangen på risikokapital er forsvinnende liten. Hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre for å endre det?


Denne episoden belyser utfordringene og mulighetene knyttet til risikokapital og investeringer i Nord-Norge. 


Programleder Stein Vidar Loftås har med seg to gjester som nettopp har deltatt på konferansen Kapital i Nord:


Atle Malinen fra Innovasjon Norge Arktis deler innsikt om gründermiljøet i Nord-Norge og viktigheten av å bygge nettverk for engleinvestorer. 


Kjetil Korsnes fra Aquapredict leder et innovativt selskap som bruker maskinlæring for å forbedre oppdrettsnæringen – og som nå leter etter investorer.


Hva skal til for at flere gode ideer får den nødvendige kapitalen for å lykkes?


Du kan lese transkripsjon av alt som blir sagt i episoden på kbnn.no/podkast.


Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.

More episodes

View all episodes

 • 24. LIVE: Lederrollen i endring

  29:22
  Denne episoden ble første gang publisert 21. mars 2024.Nord-Norge står overfor store utfordringer og endringer. Har vi den ledelsen vi trenger for å manøvrere næringslivet og resten av samfunnet inn i fremtiden?Denne episoden av Nord-Norge i verden er tatt opp under årskonferansen til NHO Arktis i Alta 12. mars 2024.På scenen har programleder Stein Vidar Loftås med seg konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Hanne Karoline Kræmer, viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, og rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 23. Når kommer det neste rentekuttet?

  37:11
  Denne episoden ble første gang publisert 16. mai 2024.Hvorfor er inflasjonen så høy, hvorfor svekker kronen seg – og når kommer det neste rentekuttet?I denne episoden av podkasten Nord-Norge i verden har programleder Stein Vidar Loftås med seg sjefsøkonom i SpareBank 1, Elisabeth Holvik. Sammen gjør de et dypdykk i globale politiske endringer, valutakurser, renter og inflasjon – og hva alt betyr for norsk økonomi samt deg og meg.Hva burde politikerne gjøre, hvordan kan Norge potensielt dra nytte av, og samtidig beskytte seg mot, de globale økonomiske svingningene?Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 22. Grønn forvirring om bærekraft

  13:31
  I denne episoden av podkasten Nord-Norge i verden får programleder Stein Vidar Loftås besøk i studio av Ragnhild Dalheim Eriksen, leder for bærekraft i SpareBank 1 Nord-Norge.Temaet er resultatene fra årets bærekraftsundersøkelse utført av SpareBank 1-alliansen. Undersøkelsen kartlegger holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant privatpersoner, bedrifter og kommuner i hele Norge. Episoden omhandler blant annet hvordan oppfatningene av klimaendringer og bærekraft varierer, hvorfor det kan være utfordrende å omsette gode intensjoner til handling, og hvordan næringslivet kan spille en nøkkelrolle i å fremme bærekraftige valg.Du kan lese transkripsjon av alt som blir sagt i episoden på kbnn.no/podkast.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 21. Er det mulig med fortsatt turistvekst?

  22:40
  Hvordan ser fremtiden ut for reiselivet i Nord-Norge? Er det mulig med ytterligere vekst uten å belaste lokalsamfunnene? Og hva er coolcation?I denne episoden av podkasten Nord-Norge i verden diskuterer programleder Stein Vidar Loftås fremtiden til reiselivsnæringen i Nord-Norge sammen med Terje Theodorsen, styreleder i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge, og Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i Destinasjon Lofoten. Episoden tar blant annet hovedfunnene i rapporten til strategigruppen Reiseliv 2030, som belyser behovet for grønn omstilling, digitalisering og utvikling av helårsturisme for å sikre en bærekraftig og lønnsom fremtid for reiselivsnæringen. De diskuterer også utfordringer som mangel på arbeidskraft, infrastruktur, klimautfordringer, hvordan økt turisme kan håndteres uten å belaste lokalsamfunnene – og trenden coolcation.Du kan lese transkripsjon av alt som blir sagt i episoden på kbnn.no/podkast.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 20. PST om sikkerhet i Nord-Norge

  26:05
  Både Russland og Kina øker etterretningsaktiviteten i hele Europa, og Nord-Norge er intet unntak. Hvordan påvirker spenningen mellom stormaktene sikkerhetssituasjonen i Nord-Norge?I denne episoden av Nord-Norge i verden har programleder Stein Vidar Loftås med seg sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste i Troms, Gunnar Fugelsø. Temaet er sikkerhetssituasjonen i Nord-Norge, hvordan økt etterretningsaktivitet fra Russland og Kina påvirker landsdelen, og hvilke tiltak som gjøres for å beskytte kritisk infrastruktur og nasjonale interesser. Du kan lese transkripsjon av alt som blir sagt i episoden på kbnn.no/podkast.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 19. Lanserer nordnorsk «oljefond»

  21:08
  SpareBank 1 Nord-Norge etablerer et nordnorsk investeringsfond som skal investere milliarder i nordnorske bedrifter.  Denne episoden ser nærmere på Stiftelsen for Nord-Norge (SfNN). Programleder Stein Vidar Loftås får besøk i studio av konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Hanne Karoline Kræmer. Hun mener banken har et samfunnsansvar for å skape vekst i Nord-Norge.– Det er et behov for å tilføre kapital til bedriftene i Nord-Norge for at de skal kunne utvikle seg. Derfor har vi etablert dette fondet, som ikke skal styres av SpareBank 1 Nord-Norge på noen måte. Dette er en egen stiftelse med eget styre og et eget kontrollorgan, understreker Kræmer. Styreleder i SfNN, Joachim Høegh-Krohn, forteller at stiftelsen har identifisert over 3.000 nordnorske bedrifter som er aktuelle å investere i.– Vi skal investere bredt ut fra teorien om at en bred investering i Nord-Norge vil gi en solid, forsvarlig og god avkastning på sikt, forklarer Høegh-Krohn.Du kan lese transkripsjon av alt som blir sagt i episoden på kbnn.no/podkast.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 17. Når kommer det neste rentekuttet?

  37:11
  Hvorfor er inflasjonen så høy, hvorfor svekker kronen seg – og når kommer det neste rentekuttet?I denne episoden av podkasten Nord-Norge i verden har programleder Stein Vidar Loftås med seg sjefsøkonom i SpareBank 1, Elisabeth Holvik. Sammen gjør de et dypdykk i globale politiske endringer, valutakurser, renter og inflasjon – og hva alt betyr for norsk økonomi samt deg og meg.Hva burde politikerne gjøre, hvordan kan Norge potensielt dra nytte av, og samtidig beskytte seg mot, de globale økonomiske svingningene?Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.
 • 16. Slik vil kunstig intelligens endre helsevesenet

  34:37
  Denne episoden ble først publisert 18. januar 2024.Kunstig intelligens (KI) er på vei inn i helsevesenet. Hva betyr dette for deg og meg? Den prisbelønte KI-forskeren Ishita Barua er utdannet lege og har doktorgrad i kunstig intelligens i medisin. I denne episoden av Nord-Norge i verden forteller hun om noen av mulighetene – og utfordringene – med bruk av kunstig intelligens for å forbedre helsevesenet.Coverart til denne episoden er generert av Dall-E.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen.