NOKUpodden

Share

Hilde Løkensgard Bjørnsvik i Ål kommune

Season 1, Ep. 3

Norsk kulturforum er et faglig nettverk om samler alle kulturaktører i norsk kommuner og fylker. Sammen jobber vi for å styrke kulturfeltets faglige arbeid og utvikle bærekraftige og robuste lokalsamfunn i by og bygd.


I denne episoden møter du kultursjef i Ål kommune - Hilde Løkensgard Bjørnsvik.


Det er Lage Thune Myrberget fra StoryPhone AS som samtaler med gjesten og leverer produksjonen.

Flere episoder