ngaydep .net podcast

Share

HUONG DAN] Cach Xem Tuoi Ky Dau mua xe ngay nao tot nam 2022

 HUONG DAN] Cach Xem Tuoi Ky Dau mua xe ngay nao tot nam 2022

Tuổi Kỷ Dậu mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Kỷ Dậu năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Kỷ Dậu bao gồm ngày, giờ hoàng đạo

Tuổi Kỷ Dậu nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022

Thứ tư, ngày 14/9/2022

  • Tức: Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (19/8/2022 Âm lịch).
  • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
  • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 22/9/2022

  • Tức: Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (27/8/2022 Âm lịch).
  • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
  • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 29/9/2022

  • Tức: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (4/9/2022 Âm lịch).
  • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
  • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Nguồn: https://ngaydep.net/tuoi-ky-dau-mua-xe-ngay-nao-tot.html

#tuoikydaumuaxengaynaotot

More Episodes