Share

cover art for Tarmsjukdomar i neonatalvården

Neopodden

Tarmsjukdomar i neonatalvården

Season 9, Ep. 40
– om Nekrotiserande tarminflammation (NEC), tarmvred (volvulus), spontan tarmperforation (SIP) och stillastående tarm. Barnläkaren Kajsa Kaijser reder ut begreppen och förklarar vad tillstånden innebär.

More episodes

View all episodes

 • 48. Hud-mot-hud: värdefull närhet

  55:51
  Över de senaste decennierna har vi rört oss från separation mellan mamma och nyfött barn som norm till att nu vårda nyfödda barn hud-mot-hud så mycket och så tidigt som möjligt efter födelsen. Vad innebär hud-mot-hudkontakten för barnet och föräldern? Varför är den speciellt viktig just för våra minsta och sköraste patienter på neo? Och vad är mirakelkuren Siri pratar om? Detta och mycket mer diskuteras i det här avsnittet av Neopodden som gästas av Agnes Linnér, Neonatolog och Siri Lilliesköld, Specialistsjuksköterska. Båda är verksamma i neonatalvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. I avsnittet kopplar vi ämnet till amning. Är du nyfiken på mer om amning så tipsar vi om att lyssna på Neopoddens tidigare avsnitt om Amning och jämställdhet. I avsnittet nämns även en del begrepp. Nedan förklarar vi några som kanske är mindre bekanta för de flesta. TonusTonus är den spänst som finns i muskler i vila samt utgöra det motstånd som känns vid passiva rörelser. Epigenetik"Epi-" betyder på eller över på grekiska, och "epigenetisk" beskriver faktorer bortom den genetiska koden. Epigenetik är studiet av hur celler kontrollerar genaktivitet utan att ändra DNA-sekvensen, dvs där gener och deras uttryck påverkas av miljön. DohadThe Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) är ett forskningsområde som undersöker hur miljöfaktorer under tidiga utvecklingsstadier, som fosterstadiet och tidig barndom, påverkar hälsan och risken för sjukdomar senare i livet PlastiskBetyder formbar. Exempelvis att hjärnan är plastisk, alltså att den är föränderlig och anpassningsbar. RondRonden är ett moment på sjukhusavdelningar där teamet (läkare, sjuksköterska, undersköterska och ev fler yrkeskategorier) går igenom och stämmer av patientens vårdbehov. På Neo görs detta oftast tillsammans med vårdnadshavarna.
 • 47. Amning och jämställdhet med Mats Berggren och Sofie Lindblad

  48:00
  Sofie Lindblad jobbar på Neo som sjuksköterska med särskilt ansvar för amning och nutrition. I det här avsnittet av Neopodden samtalar hon om jämställd amningen med Mats Berggren som under många år föreläst och utbildad i jämställdhet och vigt sitt liv åt att involvera fler män i jämställdhetsarbetet.
 • 46. Annie Lööf om hur livet vände över en natt

  54:05
  De flesta svenskar känner igen Annie Lööf från partiledardebatter och anföranden i riksdagens talarstol men det är i egenskap av förälder till ett för tidigt fött barn hon gästar Neopodden. I det här avsnittet berättar hon om sin tid på neonatalavdelningen och reflekterar över den egna delaktigheten i dotterns vård, vikten av stöd från personalen och hur den omvälvande starten påverkar hennes föräldraskap.Genom att dela med sig av sin fängslande berättelse hoppas Annie kunna stödja andra neoföräldrar.
 • 45. ”Jag har aldrig kommit på någonting som skulle vara lika roligt”

  51:40
   - om att arbeta med patientsäkerhet och intensivvård. Stina Jansson har jobbat med neonatal intensivvård i 32 år. Tillsammans med kollegan Li Hellenäs jobbar hon på neonatalavdelningen på Karolinska i Solna där de tillsammans arbetar med patientsäkerhetsutveckling. I Neopooden berättar de om patientsäkerhetsarbetet och om hur det är att jobba på en neonatal intensivvårdsavdelning.
 • 44. Från Barnmorskedrömmar till barnrättsombud

  33:19
   - Om att jobba på neo i Huddinge. Lina Norberg Larsson jobbade på krogen, men efter två förlossningar bestämde hon sig för att hon ville göra förlossningsvården bättre. På vägen upptäckte hon neonatalvården och fastnade för den familjecentrerade vården. Lina är biträdande universitetssjuksköterska och arbetar med att utveckla familjecentrerad utvecklingsstödjande vård och barnrätt på neo. I Neopodden berättar hon hur det är att jobba på Neo i Huddinge och varför hon har valt en karriär inom neonatalvården.
 • 43. Född och uppväxt på neo

  40:48
  – från neobarn till laktationskonsult. Sofie Lindblad kom till neo som nyfödd – och är kvar fortfarande! Flera i familjen har jobbat på neo och Sofie började själv med att tvätta kuvöser på sommarloven redan under skoltiden. Nu jobbar hon som biträdande universitetssjuksköterska på neonatalmottagningen i Danderyd. Sofie brinner för att utveckla amnings- och nutritionsvården på Karolinska. I Neopodden berättar hon om hur det är att jobba på neo i Danderyd och varför hon älskar att jobba med neonatalvård.
 • 42. Neonatalvården växer med Stockholmsregionen

  27:33
  Så kan du utveckla och utvecklas i neonatalvården - Jessica Schiött, specialistsjuksköterska och verksamhetschef för neonatalvården berättar om sin egen utvecklingsresa inom neonatalvården, och om hur det är att arbeta med sjuka nyfödda barn.
 • 41. När huden är skör

  40:05
  Mycket för tidigt födda barn har väldigt tunn och skör hud. En del barn har även nedsatt blodcirkulation i vissa vävnader. Det innebär att risken för sår orsakade av tryck och skjuv är stor. Specialistsjuksköterskorna Marie Kristiansen och Caroline-Aleksi Mägi har undersökt trycksår i neonatalvården. I Neopodden #41 berättar de om hur sår uppkommer, och hur de kan förebyggas.