Share

Närvaro med Nina

Podden här och nu

Vad händer om vi följer närvaron, hjärtat, mer och mer? Förändras livet, och hur i så fall?Hur följer vi hjärtat i vårt dagliga liv? Är det något speciellt som måste göras, eller inte göras, för att lyckas med detta?Vad