Share

cover art for Leva med narkolepsi: Jennie Abrahamsson möter Johan F Lundberg

Narkolepsipodden

Leva med narkolepsi: Jennie Abrahamsson möter Johan F Lundberg

Season 1, Ep. 1

Det här är en podcast av och för de som fick den neurologiska sjukdomen narkolepsi efter vaccinationen med Pandemrix 2009. I premiäravsnittet möter Jennie Abrahamsson, som själv är en av de drabbade, Narkolepsiföreningens ordförande Johan F Lundberg. Det blir ett samtal om livet med narkolepsi och de utmaningar det innebär, och om kampen för förståelse och stöd.