Share

Morgendagens by

En podcast serie om byutvikling fra Evolve Arena

"Morgendagens by" er en podcastserie der vi snakker med fagfolk som har et brennende engasjement for bærekraft, fremtiden og smarte teknologiske løsninger innen mobilitet, by. og stedsutvikling, sirkulærøkonomi, mat og h