Morgenbladets bokpodkast

Share

Oppmerksomhet, oppmerksomhet

Hvor lenge greier du å konsentrere deg om bare én ting? Vilkårene for nærvær og konsentrasjon i gjenskinnet av skjermene reiser eksistensielle spørsmål, ikke minst fordi så mye forandrer seg så fort. I denne ukens avis byr vi på et stort bokekstra der vi har viet en del av plassen til nettopp oppmerksomheten – som ikke bare er en betingelse for litteraturen, men også et emne for den. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.