Liberal Halvtime

Share

Ep. 68: Sorteringssamfunnet del 3: Hvordan skal politikken forholde seg til revolusjonen innen bioteknologi?

Hvor strengt bør politikerne regulere spørsmål omkring bioteknologi? Bør formålet med bioteknologiloven være å hindre utviklingen av et sorteringssamfunn? Og skal samfunnet legge til rette for at enslige kvinner kan få assistert befruktning? Dette er tredje og siste del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i tredje del: Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde.